Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

domingo, fevereiro 25, 2007

Reportagem do Diario de Ferrol sobre a Fraga de Menáncaro e das implicaçons do Tenente Alcalde do Concelho de Ferrol, Juán Fernández

Se ontes foi o jornal La Opinión de A Coruña, hoje é o Diario de Ferrol, o que publica um extenso informe sobre a Fraga de Menáncaro, demostrando as vinculaçons do Tenente Alcalde do Concelho de Ferrol, Juan José Fernández García, com o projecto de urbanizacçom que conleva o Plano de Sectorización de Menáncaro - Serantes aprovado inicial e provisionalmente pola Xunta de Goberno Local do Concello de Ferrol em 28 de Junho e 4 de Outubro de 2005 respectivamente. Demostrando, esta reportagem, os interesses económicos particulares do regidor municipal com o projecto e un possível delito de prevaricaçom, dado que compromete umha série de actuaçons e modificaçons puntuais do PXOM e de aprovaçom do Plano, que lhe beneficia nos seus interesses económicos particulares.

O nosso organismo popular, a Comunidade Menáncaro, junto com ADEGA, VERDEGAIA e a SGHN, nom é alheo a todas estas denúncias, investigaçons e informaçons, sobre o que estava acontecendo, neste Plano de Sectorización, pois todas as nossas actuaçons, acçons e denúncias tenhem como objectivo a defensa da Fraga de Menáncaro e conquerir a sua recalificaçom de solo no PXOM, como solo ruústico, assim como umha figura de proteçom de Espaço Natural de Interesse Local [Lei 9/2001, do 21 de Agosto, de Conservación da Nartureza] que evite estas situaçons, onde todos os partidos políticos [BNG, IF, PSOE e PP] que estavam na coorporaçom municipal quando se aprovou o PXOM [Dezembro-2000 e Marzo -2001] som responsáveis, ao nom atender as alegaçons vizinhais e ecologistas de proteçom da carvalheira e todo o seu contorno natural, assim como as posteriores solicitudes que sempre fórom desestimadas.


______________________________
Diario de Ferrol
Ferrol | Domingo, 25 de Febreiro de 2007
FERROL

A Xunta emitiu ata tres informes desfavorables ao plan de Menáncaro
O plan de sectorización de Menáncaro, promovido pola empresa Bros Noroeste e aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, recibiu ata tres informes desfavorables da Xunta. Os dous últimos, de Medio Ambiente e Política Territorial, foron emitidos fóra de prazo.
______________________________
Notícia original no Diario de Ferrol


______________________________
Diario de Ferrol
Ferrol | Domingo, 25 de Febreiro de 2007
FERROL

Unha iniciativa que se traduce na construción de 69 chalés de luxo e un hotel
O plan de sectorización de Menáncaro aprobado inicialmente polo Concello afecta a unha superficie total de 50.774,80 metros cadrados, cunha edificabilidad máxima de 15.854,85 m2. Tal e como se recolle en devandita iniciativa urbanística promovida pola empresa Bros Noroeste, 21.576 metros cadrados destinaranse a uso residencial -3.027 refírense a vivendas, tres xa existentes na actualidade-, que terán unha edificabilidad máxima de 13.673 metros cadrados.

Neste sentido, cabo apuntar que as previsións da constructora pasan por executar un total de 46 vivendas unifamiliares encostadas, pareadas e illadas, cunha superficie media de 220 m2 construídos -10.938,4 metros cadrados edificables-, mentres que o 20% que marca a lei destinarase a vivendas de protección pública -edificabilidad máxima de 2.734,6 m2-. Así, Bros contempla no seu plan de sectorización a ejecución de 23 unidades incluídas dentro desta modalidade, que terán unha superficie media por vivenda de 118,89 metros cadrados construídos.

Como se recordará, o proxecto tamén inclúe a ejecución dun hotel en bloque illado, con corenta unidades. Este, di o plan, construirase sobre unha parcela de 2.468,90 metros cadrados, cunha edificabilidad máxima de 2.181,85 m2.

Tamén se contempla unha parcela de 2.778,40 metros cadrados para equipamiento. Do total, 684 serán para uso deportivo, 1.000 para docente e 586 para uso social, deixando os 508,40 metros cadrados restantes para o sistema de infraestructuras de servizos técnicos. Para zonas verdes e espazos libres deixaranse 11.258,8 m2, que se repartirán, segundo as previsións do plan de sectorización, entre xardíns de dominio público -5.051,4- e área de xogo -6.207,4 metros cadrados-.

Finalmente, 12.692,70 metros cadrados -aos que hai que restar os 1.607,30 xa existentes- destinaranse á construción de viales. Destes, 1.122,50 responden á ampliación das seccións actuais, mentres que os 9.962,90 restantes afectan a novo viario.

O plan afecta a un total de 16 leiras, das que 12 atópanse localizadas no interior da superficie ordenada, e están cualificadas no Plan Xeral de Ordenación Municipal como chan rústico apto para urbanizar. As catro restantes vense afectadas por ampliación de viales ou conexión con infraestructuras exteriores. A cualificación destas é chan urbano -dous- e rústico apto para urbanizar -outras dúas parcelas-.
______________________________
Notícia original no Diario de Ferrol


______________________________
Diario de Ferrol
Ferrol | Domingo, 25 de Febreiro de 2007
FERROL

A vinculación de Fernández co proxecto
A pretendida urbanización de Menáncaro por parte da empresa Bros Inmobiliaria está envolvida na polémica desde fai máis dun ano, cando saltou á palestra, a través dunha denuncia pública formulada por Adega, a presunta titularidad do primeiro tenente de alcalde, Juan Fernández (IF), da maior parcela sobre a que a constructora pretende executar 69 chalés de luxo e un hotel. Este diario accedeu ao expediente do plan de sectorización e a outros documentos do Catastro e Rexistro da Propiedade para demostrar estas teses.
______________________________
Notícia original no Diario de Ferrol


______________________________
Diario de Ferrol
Ferrol | Domingo, 25 de Febreiro de 2007
FERROL

Piden a Juncal que explique a relación do seu socio con Menáncaro
A vinculación do primeiro tenente de alcalde, Juan Fernández, co proxecto de Menáncaro e a titularidad dos terreos foi denunciada xa en varias ocasións. Onte, o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego Xoán Xosé Pita pediu explicacións públicas ao alcalde, Juan Juncal.

REDACCIÓN > FERROL

O candidato a alcalde polo BNG reclamou ao regidor municipal que explique se o seu socio de goberno cobrou un pagarei de 192.000 euros da empresa Bros Inmobiliaria, a responsable do proxecto de urbanización de luxo na fraga de Menáncaro e se a opción de compra inclúe o compromiso do vendedor, Juan Fernández, de promover a modificación do trazado dun vial que en principio estaba previsto que atravesase unha das parcelas obxecto de actuación.

Para Xoán Xosé Pita, de confirmarse este caso, "Juncal ten moito que dicir, porque é ou seu socio de goberno". En declaracións a Europa Press, o candidato a alcalde nacionalista indica que "é algo moi forte, porque se hai un acordo ante notario que inclúe un compromiso do tenente de alcalde para alterar ou trazado dunha futura estrada, é algo que non só implica a Juan Fernández, senón tamén ao goberno en xeral".

O edil do Bloque asegurou que a formación política á que representa realizará un seguimiento exhaustivo do proxecto de urbanización en Menáncaro -que xa rexeitou públicamente-e fixo mención tamén aos informes desfavorables emitidos por organismos da Xunta, que poñen de manifesto, ao seu xuízo, a existencia de deficiencias na elaboración do proxecto.

Xoán Xosé Pita considera que non sería lóxico pretender aprobar o proxecto pola vía de silencio administrativo -os dictames da Xunta foron emitidos fóra de prazo- por entender que "esta posibilidade non cabe ante un organismo de superior xerarquía".

"Parece que as cousas non se fan coa transparencia que cabería esperar", concluíu o que será cabeza de lista do Bloque.
______________________________
Notícia original no Diario de Ferrol

Nenhum comentário: