Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

terça-feira, janeiro 24, 2006

Charla-Colóquio e projeçom de vídeo em ArtábriaDia 2 de Fevereiro, Quinta-Feira, às 20:00 hrs, charla-colóquio em Artábria: "Flora e vegetaçom de Ferrol, situaçom actual e ameaças", por Jaime Fagúndez [professor de botánica da Universidade de Leom], previamente projeçom do vídeo: "Menáncaro" com Juan Ignacio Díaz D’a Silva [da SGHN].

Informe do professor Jaime Fagúndez sobre a flora e vegetaçom da fraga de Menáncaro [Entrar]


Desde o dia 19 de Janeiro está aberta ao público a Exposiçom Fotográfica Colectiva.

Exposiçom Fotográfica Colectiva "Carvalheira de Menáncaro", organiza: ADEGA, e colabora SGHN , Artábria e
AC Picos do Sol.

No Centro Social da Fundaçom Artábria
Travessa de Batalhons nº 7 Esteiro-Ferrol
Aberto de 18:00 a 22:30 hrs.
http://www.artabria.net

--> Leer más...

Foto Panorámica da Carvalheira de Menáncaro


Fraga de Menáncaro
Dezembro, 2005
miguelafp@gmail.co

--> Leer más...

domingo, janeiro 22, 2006

Informe sobre a flora e vexetación da fraga de Menáncaro, Serantes (Ferrol, A Coruña)


A fraga de Menáncaro está situada no val do río Aneiros ou río dá Sardiña, na parroquia de Serantes do concello de Ferrol.

O uso humano da zona está dedicada á explotación forestal, vivenda e prados, nun contorno moi humanizado.

A fraga é unha mostra de bosque potencial desenvolvido prácticamente desaparecido noutras zonas próximas. No concello de Ferrol estas manchas redúcense á ladera do monte da Graña e algunhas manchas en San Pedro de Leixa, Santa Cecilia e a de Menáncaro.

O valor principal da carvalleira é, a nivel local, a súa singularidade dada a ausencia de formacións de carvalleiras no concello salvo as mencionadas.

A unidade ecolóxica está formada por un bosque ripario que ocupa as marxes do río, unha zona da carvalleira que se imbricá coa aliseda riparia e zonas de prado húmido nas marxes do bosque ripario.

A carvalleira é a unidade climácica da zona, representada pola asociación Blechno spicanti-Quercetum roboris, un bosque atlántico húmido dominado por Quercus robur. A vegetación riparia está formada pola aliseda da asociación Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae.

Na zona da carvalleira atópanse un bon número de pés de puercus robur de gran porte, entre os maiores do concello de Ferrol e os maiores como rodal desta especie. Outras especies arbóreas que acompañan son algúns castiñeiros (Castanea sativa), Frangula alnus, Laurus nobilis e Pyrus cordata.

No sotobosque da carvalleira hai un tapiz constante de silvas (Rubus ulmifolius), hiedra (Hedera hibernica) e madreselva (Lonicera peryclimenum subsp. hispanica), ademais de zonas dominadas polas herbáceas como Holcus mollis, Brachypodium pinnatum, Pseudoarrhenatherum longifolium e o helecho macho (Pteridium aquilinum). Outras especies que acompañan o conxunto son Linuria triarnitophora, Omphalodes nitida ou Veronica serpyllifolia.

A alíseda riparia está formada por unha liña contínua de ameneiros (Alnus glutinosa), con salgueiros (Salix atrocinerea), carvallos e algúns freixos (Fraxinus excelsior) ademais doutras especies como Sambucus nigra. O chan de sotobosque está formado por diversas herbáceas como Lysimachia nemorum, Valeriana dioica, Anemone nemorosa, e diferentes especies de felgos entre as que destaca Dryopteris guanchica, a especie de maior interese e única localidade de Ferrol [1].

O prado húmido está formado por un contínuo de herbáceas higrófitas de gran porte como Oenanthe croccata, Angelica sylvestris, Iris pséudoácorus, Carex pendula, etc. Aquí destacamos a presenza de Juncus foliosus, única localidade da provincia da Coruña.

Entre as especies de interese hai que destacar a presenza de Dryopteris guanchica, un felgo relicto do terciario con presenza en Galiza, Asturias, Algeciras, Sintra e Macaronesia. Está considerada como "vulnerable" no borrador do listado de flora ameazada da Xunta de Galicia [2]. Os narcisos Narcissus triandrus e N. bulbocodium están incluídos no listado sinalado como especies "de interese especial" e ambos están presentes na zona.

O hábitat de maior interese é a aliseda riparia, baixo o epígrafe 91E0, considerada de interese prioritario segundo a D.G. XI da Unión Europea [3]. As outras comunidades inclúense nos prados húmidos con Molinia (código 6410) e bosques galaico-lusitanos con Quercus robur e Q. pyrenaica (código 9230).

En conxunto atopamos unha zona de gran interese polo menos a nivel local polo que recomendamos a conservación integral da zona e a ordenación dos recursos.

Referencias:

[1] FAGÚNDEZ, .T. 2003. Novidades provinciales da flora do término municipal de Ferrol (A Coruña, NON da Península Ibérica). Botanica complutensis 27: 71-75

[2] Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente. 2005. Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Proxecto de decreto. Accesible en:
http://www.xunta.é/conselle/cma/GL/CMA05e/CGEAgalego.pdf

[3] Anónimo 1996. Interpretation manual of European Union Habitats. Buropean comission DG XI.


Informe realizado por:
Jaime Fagúndez
Biólogo n° colegiado 19028-X
Outubro de 2005


--> Leer más...

terça-feira, janeiro 17, 2006

Menáncaro moi vivo [Fotos]

Vocación Vertical

V Marcha en Menáncaro

Vaca pastando

Folla de silva a trasluz

Carballo á carreira en cor

Miguel A. Fernández Pérez
--> Leer más...

segunda-feira, janeiro 16, 2006

Fotos de Menáncaro, Miguel A. Fernández (Adega)

Menáncaro, carballo dramático

Menáncaro, carballo centenario

Meandro

Gaiteiros cruzando a ponte

Gaitas na III Marcha pola carvalleira de Menáncaro

Educación Ambiental

Corredoira perto da carvalleira

Ceo desde a carvalleira de Menáncaro

Castiñeiros

Castiñeiro a contraluz

Carballo en X

Carballo en diagonal

Cabalo

Miguel Ángel Fernández Pérez
correio-e: miguelafp@hotmail.com

--> Leer más...

sábado, janeiro 14, 2006

Representantes do BNG reunírom-se o passado 11 de Janeiro com o Director Geral de Urbanismo, Ramón Lueje

Xaime Bello e Xoan Xose Pita, mantiveron esta mañá un encontro co Director Xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, no que abordaron cuestións relacionadas con este departamento na nosa cidade, concretamente se abordou o futuro do barrio de Recimil, a modificación do Plan Xeral do Sánchez Aguilera e o proxecto de urbanización de Menancaro-Serantes.
...
Outro dos temas que se trataron nesta xuntanza foi o da pretendida urbanización de Menancara-Serantes, Este proxecto atopase pendente do Informe da Dirección Xeral de Urbanismo polo que o BNG trasladou a petición de que por parte deste organismo se analice pormenorizadamente este proxecto municipal.

11 de xaneiro de 2006
--> Leer más...

Resposta da Delegación Provincial da Corunha de Medio Ambiente a EU de Ferrol

EU-IU de Ferrol quere informar publicamente que, no día de hoxe, obtivo reposta da Delegación Provincial da Coruña de Medio Ambiente respecto ao escrito que esta organización política remitiu o pasado día 14 de novembro e no que se poñía no seu coñecemento do proxecto de urbanización na zona de Menáncaro na parroquia de Serantes.

No dito escrito de resposta infórmase que o Distrito Ambiental de Ferrol remitiu un informe ao Servizo de Conservación da Natureza no que se indican as características singulares da paraxe de Menáncaro.

Ao mesmo tempo, e segundo a reposta da Delegación Provincial de Medio Ambiente, o dito informe foi trasladado, así como o escrito de EU-IU de Ferrol, ao Servizo de Montes da Consellería de Medio Rural e ao organismo Augas de Galicia, órganos coas competencias para autorizar a tala de especies arbóreas, para que tomen, se é o caso, as medidas oportunas.

Dende EU-IU saudamos a premura na resposta á nosa petición e o seguimento que dende a Xunta de Galicia se lle fará ao devandito proxecto de urbanización. Ademais queremos seguir animando a tódolos colectivos que están a reivindicar a preservación dunha das últimas fragas do noso concello.

Ferrol, a 27 de decembro de 2005

EU-IU Ferrol
--> Leer más...

Fotos do rio da Sardinha na Fraga de Menáncaro

rober68@gmail.com

rober68@gmail.com--> Leer más...

terça-feira, janeiro 10, 2006

A Fraga de Menáncaro no Inverno - IV
--> Leer más...

A Fraga de Menáncaro no Inverno - III


--> Leer más...

A Fraga de Menáncaro no Inverno - II


--> Leer más...