Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

sexta-feira, setembro 29, 2006

Notícia de hoje no Diario de Ferrol [29.09.2006]

Retírase da orde do día a aprobación do plan sectorial de Menáncaro.

Malia que na orde do día figuraba a aprobación definitiva do plan de sectorización de Menáncaro, esta, finalmente, foi retirada. A razón da súa inclusión inicial, pola que se interesou o portavoz do BNG, Xaime Belo, foi un simple erro administrativo. Así o asegurou o concelleiro delegado de Urbanismo, Guillermo Evia, que indicou a este diario que está pendente da recepción dun informe por parte da Dirección Xeral de Urbanismo ­existe un primeiro dictame desfavorable­ e que, ademais, o plan aínda non foi informado á comisión do área ­condición necesaria para que calquera expediente poida ser sometido a votación do pleno­.

Aínda que o tema non foi tratado e únicamente formulouse a pregunta por parte de Bello ­contestada primeiro polo alcalde e posteriormente por Evia­, o primeiro tenente de alcalde e portavoz de IF, Juan Fernández, decidiu abandonar o salón de plenos, alegando que lle afectaba directamente.

Como se recordará, a Comunidade Menáncaro, que se opón á execución do proxecto, consistente na construción de perto de 70 chalés de luxo e un hotel neste lugar de Serantes, relacionou a Juan Fernández coa titularidad de boa parte dos terreos obxecto da intervención prevista.

Afectados.

Precisamente representantes desta actuación, como veñen facendo en cada sesión, acudiron ao pleno para interesarse polo plano sectorial. Ao término da mesma, aseguraron mostrarse sorprendid@s.

Juan Fernández, cando se ían a explicar as razóns polas que se retiraba o punto da orde do día, levantouse e foise sen dar explicacións, criticaron, á vez que afirmaron que aínda encima, insultounos.

Notícia tirada do Diario de Ferrol
[Entrar]
--> Leer más...

quarta-feira, setembro 27, 2006

Outra volta

O passado dia 10, deste mès de Setembro, tivo lugar umha reuniom da Comunidade Menáncaro nas imediaçons da Carvalheira, o motivo era a avalaiçom da situaçom logo dumha longa tempada festiva no conflito, tanto para nós, como para o Concelho. Mas fazendo um parentese nas nossas ferias abordamos a confecçom dumhas alegaçons, ao o Proxecto Normativo que regulará o Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras, que podedes consultar num outro Blog , que tem a nossa Comunidade, específico para o assunto. Nessa mesma assembleia, preparamos a reuniom que estava previsto celebrar com o novo responsável de urbanismo, o concelheiro Guillermo Evia reuniom que tivo lugar o dia previsto, 13 de Setembro, mas com poucas novidades, pois o concelheiro informou-nos de que o assunto estava paralisado á espera dum novo informe da Dirección Xeral de Urbanismo.

Participamos o passado dia 26, na III Asemblea da plataforma Ártabra 21, celebrada no local social da Asociación Veciñal Ferrol-Vello, na qual se aprovou unha resoluçom a favor das nossas reivindicaçons com respeito a Fraga de Menáncaro.

Na citada, asembleia comentamos algo perigoso para o futuro da Carvalheira. Que por arte de magia apareceu na orde do dia do pleno no ponto 11º, a aprovaçom definitiva do Plano sectorial para Menáncaro. No Concelho nenguém sabe quem o aprersentou, e sobre todo sendo unha ilegalidade por nom ter passado pola comisson de urbanismo. Um companheiro da Plataforma informa que ainda o podem tratar a mesma quinta-feria, dia 28, que é a data de celebraçom do pleno da corporaçom municipal. Tod@s suponhemos que detrás de todo isto está a mam inqueda do Tenente-Alcalde de Ferrol, Juan Fernández, implicado pessoal, política e economicamente na especulaçom urbanística que segue a pender sobre a Carvalheira como "espada de damóclates".

Todo isto fai-nos pensar que nom podemos baixar a garda, pois os especuladores e políticos sem alma, estám à espreita como aves de rapina.
--> Leer más...

terça-feira, setembro 26, 2006

Proposta de resoluçom para a III Assembleia da Pataforma Ártabra 21

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN NA DEFENSA DA FRAGA DE MENÁNCARO

A Fraga de Menáncaro está situada no val do río Aneiros ou río da Sardiña, na parroquia de Serantes do concello de Ferrol, esta conforma un habitat natural de máis de 10 ha de superficie. A Fraga de Menáncaro é unha das poucas manchas de bosque autóctono que se conserva no concello, xunto coa Fraga de Monte Fontelo(A Graña), Fraga da Pega e da Casa do Monte(Leixa) e o Acivreiral das Forxas(Covas), espazos naturais que tamén se deberían conservar e protexer. Un dos feitos que fai de Menáncaro unha zona cunha carvalleira singular é a presencia de individuos centenarios de porte excepcional, base dun bosque maduro e de gran biodiversidade.

A Fraga é unha mostra de bosque potencial desenvolvido, prácticamente desaparecido noutras zonas de Ferrol. Un dos principais valores é a súa singularidade, dada a case ausencia de formacións de carvalleiras en Ferrol. O habitat natural de Menáncaro, a protexer, está formado por un bosque ripario que ocupa as marxes do río, unha zona da carvalleira que se imbrica coa aliseda riparia e zonas de prado húmido nas marxes do bosque ripario.

Na Fraga de Menáncaro, há especies singulares e de grande valor, protexidas por normativas en vigor é únicas no contorno, destaca a presenza, no prado húmido, de Juncus foliosus, única localidade da provincia da Coruña. E "entre as especies de interese hai que destacar a presenza de Dryopteris guanchica, un felgo relicto do terciario con presenza en Galiza, Asturias, Algeciras, Sintra e Macaronesia. Está considerada como "vulnerable" no borrador do listado de flora ameazada da Xunta de Galicia. Os narcisos Narcissus triandrus e N. bulbocodium están incluídos no listado sinalado como especies "de interese especial" e ambos están presentes na zona".

Na actualidade, esta carvalleira está ameazada por mor da especulación urbanística, coa construcción dunha urbanización de chalets no lugar, paralizada na actualidade por unha resolución [informe previo á autorización] da Dirección Xeral de Urbanismo, do 7 de Febreiro de 2006, nº de saída 112 [Expediente: 101A – 05/041].

Dado o seu interese natural, didáctico, científico, cultural, paisaxístico e ecolóxico do conxunto do habitat natural e dalgunhas das árbores e espécimes da flora existentes na Fraga, xa que constitúe un patrimonio natural e cultural valioso, de interese público, e unha das escasísimas e reducidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concello de Ferrol, irrecuperábel no caso da súa destrución ou desaparición, esta Asemblea Xeral da Plataforma Ártabra 21,

ACORDA:

1º Defender a Fraga de Menáncaro como un espazo natural a protexer de todo tipo de speculación urbanística.

2º Apoiar a solicitude da Comunidade Menáncaro, de recalificación da zona, por parte do Concello de Ferrol, como Solo Rustíco.

3º Apoiar a solicitude de que sexa declarada a Fraga de Menáncaro: Espazo Natural Protexido.


En Ferrol, a 26 de Setembro de 2006
--> Leer más...

sexta-feira, setembro 08, 2006

Este Domingo, 10 de Setembro, novo Roteiro pola Fraga de Menáncaro


Desde o último roteiro pola Fraga, vários fôrom os feitos significativos que podem fazer variar, em algo, a situaçom da Fraga de Menáncaro: o cámbio na Concelharia de Urbanismo e a resoluçom da Comissom de Medioambiente do Concelho de solicitar que, a Fraga, forme parte do Catálogo Galego de Árbores e Formaçons Senlheiras, som os mais importantes.

A vindeira, Quarta-Feira, 13 de Setembro, pola manhá, temos concedida umha reuniom com o Guillermo Evia, Concelheiro de Urbanismo, reuniom que solictáramos o passado 3 de Agosto. O motivo da mesma, é para que nos informe da actual situaçom do Plano de Sectorialización de Menáncaro, de qual é a sua postura ao respeito e informar-lhe, nós, de quais som as nossa reivindicaçons ao respeito.

A nosa Comunidade também tem feito alegaçons ao o Projecto normativo que regulará o Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras, sometido a informaçom e audiência pública, polo governo autonómico.

Para falar de todo isto, voltamos a realizar um novo Roteiro pola Fraga de Menáncaro, e este Domingo pola manhá, 10 de Setembro, as 11:00 hs, no cruze das estradas de Covas e Chamorro.

Participa !!
--> Leer más...

Diante da decisión do Concello de Ferrol de solicitar a inclusión da Fraga de Menáncaro no Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras


Nota de prensa.-

As persoas que formamos parte da Comunidade Menáncaro, aledamo-nos da decisión do Governo Municipal, de solicitar que a Fraga de Menáncaro forme parte do Catálogo Galego de Árvores e Formacións Senlleiras. Non podía ser menos pola nosa banda, dado que a conservación e proteción da Carvalleira de Menáncaro, e todo o seu contorno, é un dos nosos obxectivos.

A nosa Comunidade tamén ten feito as alegacións oportunas ao o Proxecto normativo que regulará o Catálogo galego de árbores e formacións senlleiras, sometido a información e audiencia pública, mediante a Resolución do 11 de Xullo de 2006, desa Dirección Xeral [publicado no DOG nº 143 do 26 de Xullo de 2006]. Para que incluan a Fraga de Menáncaro no ANEXO II do Proxecto, onde se relacionan as Formacións Senlleiras. Pois consideramos o lugar merecedor de normas protectoras específicas, dado o seu interese natural, didáctico, científico, cultural, paisaxístico e ecolóxico do conxunto do habitat natural e dalgunhas das árbores e espécimes da flora existentes na Fraga, xa que constitúe un patrimonio natural e cultural valioso, de interese público, e unha das escasísimas e reducidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concello de Ferrol, irrecuperábel no caso da súa destrución ou desaparición.

A actitude do Governo Municipal parece-nos positiva, mas non suficiente, pois sobre a Fraga de Menáncaro, segue habendo unha importante ameaza especulativa, o Plano sectorial que pretende a construcción de Chalets na zona,polo que instamos aos responsabeis do Concello de Ferrol a que paralicen dito proxecto urbanizador e recalifiquen a Fraga como zona rustíca e comecen os trámites diannte da Xunta de Galicia para solicitar a zona como Espazo Natural Protexido.

En Ferrol a 1 de Setembro de 2006

Asinado por:
Ramón Regueiro Santiago DNI 32591787-M Lugar de Quiá, 180 Serantes-Ferrol [15405]

A Comunidade Menáncaro é un organismo de participación cidadán integrado polas entidades: Asociación Cultural Os Picos do Sol, ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, SGHN - Sociedade Galega de Historia Natural, Fundaçom Artábria e o Colectivo Veciñal de Menáncaro.

correio-e: menancaro@gmail.com

Blog da Comunidade Menáncaro
http://menancaro.blogspot.com


Blog das Alegacións apresentadas pola Comunidade Menáncaro
http://fragademenancaro.blogspot.com

--> Leer más...