Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

sexta-feira, dezembro 11, 2009

Unha Sentenza do TSXG anula o Plano de Sectorialización de Menánacro onde querían construír, en plena Fraga, 69 Chalets e un hotel de luxo


[Para ampliar clicar acima da imaxe]

A Sección Segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pronunciou-se ditando Sentenza, a favor da veciñanza de Menáncaro, estimando o seu Recurso contra o vergoñento Acordo Plenario do Concello de Ferrol do 20 de Abril de 2007, no que se aprobou "definitivamente" o Plano de Sectorialización de Menáncaro, anulando deste xeito o ilegal acto administrativo por ser contrario a dereito.

Aínda que a Sentenza está datada no 5 de Novembro de 2009, non chegou ás partes afectadas até este 9 de Decembro.

Aínda que a Fraga de Menáncaro, xa estaba en trámites de protección definitiva pola acción e perseveranza da Comunidade Menáncaro, as entidades ecoloxistas [ADEGA, SGHN e VERDEGAIA] e a do Colectivo Ártabra 21, así como por vontade política do grupo que goberna no Concello de Ferrol [PSOE] co apoio dos grupos municipais do BNG e EU, esta Sentenza ven reforzar o obxectivo do Movimento Ecoloxista de protección integral da Fraga de Menáncaro.

Desde a Comunidade Menáncaro damos os parabéns a todas as persoas que loitaron pola Fraga e a toda a cidadanía de Ferrol, porque a conservación da Fraga de Menáncaro significa a protección dun dos patrimonios naturais máis singulares e importantes que temos no Concello.

Con este comunicado achegamos unha pequena Galería Fotográfica e un Vídeo onde se pode apreciar a inmensidade e o valor da Fraga no seu conxunto. Tamén achegamos enlace para poder baixar a copia da Sentenza.

Que é a Fraga de Menáncaro ?

A Fraga de Menáncaro está situada no val do río Aneiros ou río da Sardiña, na parroquia de Serantes, esta conforma un habitat natural de máis de 10 ha de superficie.

A Fraga de Menáncaro é unha das poucas manchas de bosque autóctono que se conserva no concello, xunto coa Fraga de Monte Fontelo (A Graña), Fraga da Pega e da Casa do Monte (Leixa) e o Acibreiral das Forxas (Covas), espazos naturais que tamén se deberían conservar e protexer. Un dos feitos que fai de Menáncaro unha zona cunha carballeira singular é a presencia de individuos centenarios de porte excepcional, base dun bosque maduro e de gran biodiversidade.

A Fraga é unha mostra de bosque potencial desenvolvido, prácticamente desaparecido noutras zonas de Ferrol. Un dos principais valores é a súa singularidade, dada a case ausencia de formacións de carballeiras en Ferrol. O habitat natural de Menáncaro, a protexer, está formado por un bosque ripario que ocupa as marxes do río, unha zona da carballeira que se imbrica coa aliseda riparia e zonas de prado húmido nas marxes do bosque ripario.

O seu bosque ripario de grande singularidade é valor foi parcialmente talado, de forma ilegal por dúas veces: a primeira vez en 2001, pola agora empresa promotora da urbanización SAT Agropino, de Amando Romero Castrillón; e a segunda vez por unha actuación de Fenosa, empresa coa que se chegou a un acordo para que fixera unha serie de actuacións, que xa están en marcha, para preservar a Fraga no seu conxunto.

O Movimento Ecoloxista sempre estivo atento

Desde 1995, o movimento ecoloxista ven realizando actuacións co obxecto da protección da Fraga, denunciando actuacións ilegais, como vertedoiros incontrolados, apertura de camiños, talas ilegais, vertedura de entullos, ... Temos nos nosos Arquivos cantidade de propostas, denuncias, alegacións ao PXOM aprobado no 2000, cartas e outros documentos, cun só obxectivo final a protección da Fraga. Entrevistas, reunións, roldas de prensa, roteiros e mobilizacións, tamém nese camiño. Recursos, alegacións, denuncias e outras actuacións xudiciais e administrativas.

Os antecedentes

O anterior goberno conservador de PP e IF que levaba as rendas do Concello de Ferrol na pasada lexislatura, até Maio de 2007, aprobou un Plano de Sectorialización de Menáncaro que sometera a información pública unha vez publicado nos boletín oficiais o 22 de Xullo 2005. Foron case dous anos de trámites administrativos, recursos e alegacións que se combinaron coas accións de protesta e denuncia.

Queremos significar que un dos propietarios, coa parcela de maior superficie, desta Fraga é o Sr. Juan Fernández García do grupo municipal IF, que foi Tenente de Alcalde do Concello de Ferrol co goberno conservador bipartito [PP e IF] e que agora segue sendo concelleiro polo mesmo grupo. O que explica moitas das irracionais actuacións do propio goberno municipal.

En abril do ano 2007, cos grupos de PP e IF á fronte do goberno local e nun polémico pleno, no que a oposición se ausentou nun xesto de solidariedade, dado que o Alcalde impediu o acceso ao mesmo aos representantes veciñais e ecoloxistas, aprobouse o plan de sectorización de Menáncaro. O proxecto de urbanización incluía a construción de 69 chalés de luxo e un hotel no corazón da mesma Fraga. O goberno conservador capitaneados polo Alcade Sr. Juncal [PP] e sendo daquela concelleiro de Urbanismo o Sr. Evia [PP], aínda quen xestionara todo o Plano fora o Sr. Pita Romero [IF], encontra da vontade veciñal, dos argumentos ecoloxistas, dos informes reiterados de diferentes Direccións Xerais da Xunta de Galicia, e da propia normativa urbanística do Concello [PXOM]  e Xunta [Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia]  e no disposto no Catálogo Municipal de Bens Protexidos [Páx. 21 e 22].

Por último queremos destacar que desde o movimento ecoloxista e veciñal non só tivemos que loitar contra o goberno municipal conservador do bipartito PP-IF, senón que tamén tivemos enfronte ao Grupo Voz [Radio Voz e La Voz de Galicia], coas súas manipulacións e o seu posicionamento, en todo momento, a favor dos argumentos municipais e dos promotores urbanísticos.

Pola Comunidade Menáncaro
Ramón REGUEIRO SANTIAGO

Fraga de Menáncaro
Serantes - Quia 155
15405 Ferrol [GALIZA]
Blogs da Comunidade Menáncaro:
http://menancaro.blogspot.com/
http://fragademenancaro.blogspot.com/
http://menancaroexpress.blogspot.com/
Correio-e da Comunidade Menáncaro:
menancaro@gmail.com

Filme realizado pola SGHN e ADEGA, onde se pode apreciar a imensidade e o valor da fraga no seu conxunto. Filme realizado pouco despois de saberse que a Fraga de Menáncaro estaba ameazada por unha posibél especulación urbanística.

En formato mpg, cunha duración 6 minutos 43 segundos.
Editado por SGHN e ADEGA, Novembro 2005
Feito por Yosy (c)


[Fraga de Menáncaro, delimitado de xeito aproximado, o espazo natural a protexer]

Reportaxen fotográfica da Fraga de Menáncaro, de varias persoas integrantes das entidades que conforman a Comunidade Menáncaro [Reportaxen fotográfica que se pode ampliar acedendo ao blog da Comunidade http://menancaro.blogspot.com ].

_______________________
--> Leer más...

quarta-feira, setembro 02, 2009

Talaron unha parte do bosque de ribeira en Menáncaro

  • A Fraga de Menáncaro de novo ameazada
  • Talaron unha parte do bosque de ribeira en Menáncaro
  • Máis de 400 m2 de superficie fechada de exemplares novos de bidueiros e ameneiros foi arrasada

O pasado Luns 1 de Setembro, unha cuadrilla dunha suposta subcontrata de Unión Fenosa, con 3 motoserras e dúas desbrozadoras, foi sorprendida pola veciñanza do lugar talando unha zona do bosque de ribeira na Fraga de Menáncaro que está nunha situación de protección provisional mentres non se aproba definitivamente a modificación do PXOM, para a creación do "Eixo Verde".

Membros da Comunidade Menáncaro, paralizaron a tala, da suposta subcontrata de Unión Fenosa, cando xa estaba destruída unha parte importante do bosque de exemplares novos de bidueiros e ameneiros [1]. A Comunidade Menáncaro, inmediatamente chamou ao responsábel da Planificación do Eixo Verde -o concelleiro Angel Mato-, a Medio Ambiente, á Policia Local e ás organizacións ecoloxistas. Ao lugar desprazou-se a sección de Medio Ambiente da Policia Local, que solicitou licenza para a tala e a célula de identificación, cousa que a empresa subcontratista, non tiña e mesmo se negou a identificar, negando-se a informar de cal era a razón social da mesma, pois a furgoneta branca na que se desplazan estaba sen identificar. As persoas que formaban a cuadrilla forestal manifestaron que recibían ordes directas da delegación territorial de Unión Fenosa en Ferrol. A Policia Local convidou-lles a paralizar a tala e avandoar o lugar, levantando acta do acontecido.

Queremos entender que a cuadrilla forestal atendía ordes de Unión Fenosa para talar debaixo da Liña de Alta Tensión que atravesa a Fraga de Menáncaro. A normativa xeral a aplicar contempla uns metros a cada lado da linea, segundo unha fórmula [1,5 + U (Tensión nominal en kV. da línea superior)/100 metros] que establece a lexislación en vigor [2] deixando un corredor duns metros de ancho, o que ven supor, aproximadamente, talar uns 600 m2 do bosque de ribeira e uns 1600 m2 da carballeira. O que non conseguiu a inmobiliaria e cia en cinco anos o ía facer, supostamente, Unión Fenosa en pouco máis dun par de xornadas. Sen permisos nen licenza de nengún tipo e nunha zona que tanto nos constou que se protexera.

Ante esta situación, membros da Comunidade Menáncaro, de ADEGA e VERDEGAIA, mantiveron unha reunión co concelleiro Angel Mato, no día de onte, onde se analizou a situación e se nos garantizou que por parte do Concello non se autorizou nengunha tala e que se ía chegar ao fondo do asunto. Por outra banda tamén se garantizou de que non se ía autorizar nenguna intervención dese tipo e que se mantiña a protección de toda a Zona.

No caso de que en aplicación da lexislación vixente se tivera que habilitar unha zona de protección da liña definida pola zona de servidume de voo, incrementada por unha determinada distancia de seguridade a ambos os dous lados da mesma, tería que buscar-se unha solución de soterramento da linea ou desviación da mesma. O que non ten sentido é que unha lexislación en vigor desde 1968, aínda que derogada en 2008, -vai seguir vixente até setembro de 2010-, se intente aplicar agora pola brava e sen permisos, despois de ter pasado tantos anos sen facé-lo.

Desde a Comunidade Menáncaro instamos ao Concello de Ferrol a que defenda a Fraga de Menánaco desta nova ameaza e acelere o máximo que se poida todos os trámites e estudos necesarios para a recualificación do PXOM, para a protección definitiva e total da Fraga de Menáncaro como espazo protexido.

Pola Comunidade Menáncaro
Ramón REGUEIRO SANTIAGO, con DNI 32591787-M
COMUNIDADE MENÁNCARO
Fraga de Menáncaro
Serantes - Quia 155
15405 Ferrol [GALIZA]
Blogs da Comunidade Menáncaro:
http://menancaro.blogspot.com/
http://fragademenancaro.blogspot.com/
http://menancaroexpress.blogspot.com/
Correio-e da Comunidade Menáncaro:
menancaro@gmail.com

Nota.-

[1] Hai que ter en conta que os exemplares do bosque de ribeira do Río Aneiros que pasa pola Fraga, xa fora obxecto dunha tala case total no 2001. Onde mediou unha denuncia e a abertura dun expediente sancionador contra un dos propietarios maioritarios actuais e socio ao 50% do concelleiro Juan Fernández, Amando Romero Castrillón propietario da empresa SAT Agropino.

[2] Ver asunto sobre lexislación nos Arquivos Ártabros: Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias

Video da zona talada, no bosque de ribeira na Fraga de Menáncaro, o 1 de Setembro de 2009http://www.youtube.com/watch?v=iXJ2BzZi6R8

Relacionada:

O "Grande Anel Verde", do Concelho de Ferrol incluirá a "Fraga de Menáncaro", segundo o Concelheiro de Urbanismo
___________________
--> Leer más...

domingo, agosto 23, 2009

Menáncaro

Por Yolanda Díaz
22.08.2009

Menáncaro non ten quen lle escriba. E a escritura é a maneira adecuada de amosar interese real en salvagardar a súa fraga, a fraga de todos nós. Na escritura atópase a chave da protección de Menáncaro. As verbas voan e os papeis aprobados permanecen. Mais semella que ninguén do Goberno Municipal sabe escribirlle a Menáncaro o que é de xustiza. Levamos xa consumido a metade do actual mandato municipal sen que os responsables de urbanismo e o alcalde elaboren o escrito xusto e necesario; escrito que debe contemplar a modificación puntual do plan para deste xeito impedir definitivamente que se poida especular e facer negocio contra o valor desa fraga. A elección é ben simple, ou cementar para beneficio duns poucos, ou pola contra apostar pola conservación da carballeira, dos ameneiros, do prado húmido, todo en beneficio da colectividade. Elección que non debería suscitar dúbidas no Goberno Municipal, que nembargantes vai deixando morrer o tempo, alongando o impasse sobre o espazo. Esquerda Unida segue a facer de Menáncaro unha esixencia indeclinable, ao punto de incorporar este compromiso no acordo asinado para apoiar os orzamentos de 2009. Por isto reclamamos do Goberno que sexa dilixente e cumpridor, que deixe de amolar con desculpas e que elabore xa a modificación puntual do plan, proceso que non necesita máis de tres meses, e que neste outono as árbores celebren a cerimonia da natureza protexidas polas letras da cidade.

Yolanda Díaz é voceira do grupo municipal de EU

Publicado no Diario de Ferrol
__________________________
--> Leer más...

quarta-feira, agosto 19, 2009

Demandam do Governo Municipal que dê os passos definitivos para a proteçom da Fraga de Menáncaro

INFORMACIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA

Ferrol, 19 de agosto de 2009
  • O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA AMOSA A SÚA PREOCUPACIÓN POLO RETRASO E DESINTERESE QUE MANIFESTA O GOBERNO MUNICIPAL PARA PROTEXER MENÁNCARO
  • YOLANDA DÍAZ INSTA AO GOBERNO MUNICIPAL A FACER EFECTIVA A MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA GARANTIR A MÁXIMA PROTECCIÓN Á FRAGA DE MENÁNCARO
Esquerda Unida lamenta a tardanza do Goberno Municipal para facer efectiva a clásula recollida no acordo sobre os orzamentos do concello de Ferrol para 2009, que contén a condición de acadar a protección efectiva da fraga de Menáncaro, mediante a modificación puntual, proposta incorporada a instancia do Grupo Municipal de Esquerda Unida.

Mediado o mandato municipal, a nosa organización non entende a falla de ritmo e de vontade política que trasluce o Goberno para impulsar os trámites necesarios para facer realidade a protección de Menáncaro. Desleixo e desinterese semellan presidir o non facer do Goberno Municipal no que atinxe a Menáncaro.

A Voceira do Grupo Municipal de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, subliñou que non pode ser que unha modificación puntual que debe realizarse en tres meses acumule un retraso de case dous anos. A masa forestal situada no val de Aneiros ou da Sardiña, coñecida como fraga de Menáncaro, ten unha singularidade certa para o noso concello polo valor das carballeiras que acubilla, o seren unha especie pouco presente no noso termo municipal. A nosa organización entende que hai que acelerar os traballos que lle corresponden o concello para achegar a tan esperada protección.

Aínda no Pleno de novembro do ano pasado, o Goberno Municipal voltou a esquivar a cuestión e trouxo a elaboración dun estudo e a suspensión de licenzas de urbanización nun área que xa deixaba fóra a zona das Regueiras. Esquerda Unida subliñou entón que a fórmula boa, a que garante que a fraga de Menáncaro quede a salvo de calquera ataque urbanístico é a da aprobación da modificación puntual, a cal o Goberno demora sine die.

Esquerda Unida considera que o reforzamento da protección de Menáncaro cobra unha particular urxencia diante do cambio de Goberno na Xunta, cun Goberno que defende unha política marcada pola flexibilización ou aceptación do todo vale en materia de urbanización, como xa están a evidenciar as primeiras medidas adoptadas nese eido.

Enviado por:
eu-ferrolterra@esquerdaunida.org
19 de agosto de 2009 13:53

Prezad@s amig@s: vaivos no arquivo un informacións de EU demandando a modificación puntual para a fraga de Menáncaro. Grazas pola vosa atención.
Saúdos, Ramiro Marier

_____________

Blogs da Comunidade Menáncaro:
http://menancaro.blogspot.com/
http://fragademenancaro.blogspot.com/
http://menancaroexpress.blogspot.com/

Correio-e da Comunidade Menáncaro:

menancaro@gmail.com

_________________
--> Leer más...