Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

terça-feira, dezembro 05, 2006

A Dirección Xeral de Urbanismo emiteu novo informe

Novo informe da Dirección Xeral de Urbanismo desfaborável para o Plano de Sectorizaçom de Menáncaro. O jornal La Voz de Galicia, da conta dunha nova na que o Concelho de Ferrol registrou a entrada dum Relatorio da Dirección Xeral de Urbanismo contrario á urbanizaçom que pretende construir Bros Empresa Inmobiliaria, SL na Fraga de Menáncaro. Mais adiante publicaremos a resoluçomneste Blog.

Para amliar as imagens do documento clicar acima de cada umha delas, estam em formato jpg


Já em 10 de Outubro deste ano 2006, o Diario de Ferrol publicava umha reportagem completa, anunciando este informe desfavorável as planos de Juan Jose Fernández garcía, Tenente Alcalde do Concello de Ferrol, Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria, s.L. e Goberno Municipal [PP e IF].

Enlazar coa noticia desta reportagem do 10 de Outubro de 2006.
Ligaçom com a notícia no jornal La voz de Galicia
--> Leer más...

sábado, novembro 25, 2006

Convocatoria da manifestación do 3 de Decembro, en defensa dos espazos públicos


¿ Por que nos manifestamos ?

Para a defensa dos espazos públicos, do patrimonio urbanístico-cultural, do medio ambiente e contra a especulación urbanística. En concreto a mobilización cidadán quere denunciar a inxusta e ilegal usurpación que se está cometendo na Praza da Porta Nova [Praza de España]; manifestámonos para mostrar o noso desacordo, coa construción dun macro-edificio, nunha zona calificada no PXOM [Plano Xeral de Ordenación Municipal de Ferrol] como Sistema Xeral Viario, é dicir vías de dominio e uso público. O macro-edificio, proxectado para a Praza, é de cinco plantas, dúas soterradas e tres de superficie, cunha altura de 21 metros e case 7.500 m2 de superficie comercial e de servizos privados, incluíndo a concesión do mesmo a unha empresa privada durante 75 anos. En xeral ímonos manifestar contra a actuación do goberno municipal neste asunto e para demandar a paralización das obras.

NA DEFENSA DOS ESPAZOS PÚBLICOS, NON Á PRIVATIZACIÓN DA PRAZA !!

LIBREMOS AO PATRIMONIO PÚBLICO DA ESPECULACIÓN, FEÍSMOS E CHAPUZAS !!

CONTRA A ESPECULACIÓN URBANÍSTICA, NON AO MACRO-EDICIFIO COMERCIAL !!

SI AOS ESPAZOS PÚBLICOS ABERTOS PARA USO E GOZO DE TODA A CIDADANÍA !!


DEFENDAMOS OS NOSOS DEREITOS !!

DEFENDAMOS OS NOSOS BARRIOS !!

OUTRA ORDENACIÓN DO TERRITORIO, OUTRO URBANISMO É POSÍBEL !!

PARTICIPA NA MANIFESTACIÓN POPULAR !!

Convocan:
Asociación Veciñal de Esteiro "Fontelonga",
Asociación Veciñal de Ferrol-Vello,
Asociación Veciñal de Santa Mariña,
Asociación Veciñal de San Xoan-Bertón,
Asociación Veciñal O Cruceiro de Canido,
Asociación Veciñal "O Rosario - Inferniño",
Asociación San Fernando de Recimil,
Asociación Cultural Fuco Buxán,
Centro Comercial Aberto da Magdalena,
CC.OO Ferrol,
Colectivo Veciñal Sartaña,
Esquerda Unida - IU,
Federación de ANPAS de Centros Públicos de Ferrolterra,
Os Verdes - Grupo Verde de Ferrol,
NÓS - Unidade Popular,
Plataforma Ártabra 21,
UGT-Ferrol.
--> Leer más...

sábado, outubro 28, 2006

A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emiteu informe desfavorável para o Plano de Sectorización de Menáncaro

Onte [27.10.2006] chegava às nossa mans umha notificaçom da qualificaçom ambiental e informaçom sobre trámites a realizar no projecto urbanizador que contempla o Plano de Sectorización de Menáncaro, onde se empraça ao Concelho e à promotora BROS EMPRESA INMOBILIARIA DO NOROESTE S.L. , para que revise e complete o estudo de impacto ambiental, dado que considera a Fraga de Menáncaro um espaço a proteger, salientando a importaáncia ecológica e paisagistíca do contorno.

Esta notificaçom é um passo mais na conquista das nossas reivindicaçons, para salvar a Fraga da especulaçom urbanística. Dentro duns dias emitira-se a ressoluçom da Dirección Xeral de Urbanismo, em resposta ao novo Plano de Sectorización modificado que remiteu a empresa inmobiliaria a essa Dirección xeral há uns meses. Aguardemos seja desfavorável, na mesma linha que este de Medioambiente.

A continuaçom contribuimos com a publicaçom em formato -jpg- das três páginas da que consta a notificaçom de Medioambiente.

Nota.- Para amplia-las há que clicar acima delas por duas veces.

Logo passamos a pôr umhas ligaçons com a notícia dada polos jornais da comarca.


Os medios de comunicaçom escritos da comarca trataromotema comosegue:

Diario de Ferrrol
Ferrol | Jueves, 26 de Octubre de 2006

O plan de Menáncaro precisa dunha avaliación de impacto ambiental
A urbanización que unha promotora pretende construír en Menáncaro (Serantes) cada día complícase máis. Aos informes doutras áreas da Xunta -o último da Dirección Xeral de Urbanismo, que segundo puido saber este diario, é desfavorable, aínda que aínda non foi remitido ao Concello-, súmase agora unha notificación da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente), na que este organismo considera necesario que o plan de sectorización sométase a trámite de avaliación de impacto ambiental. A Xunta pide, ademais, que se complete o estudo e que, unha vez concluído este trámite, expóñase a información pública.

A notícia completa no próprio Diario de Ferrol


La Voz de Galicia
Sábado, 28 de Outubro de 2006

A Consellería de Medio Ambiente solicitou ao Concello de Ferrol un estudo de impacto ambiental se desexa continuar co proxecto de construción de 80 chalés e un hotel na zona de Menáncara, na parroquia de Covas. A consellería, segundo fontes oficiais, considera que é necesario ese documento -do que carece o proxecto- porque, aínda que non é unha zona protexida, si conta con abundante masa boscosa e «especies interesantes» na fraga que existe nesa zona, e que se vería afectada por devandita promoción inmobiliaria.

A noticia completa na própria Voz de Galicia
--> Leer más...

quarta-feira, outubro 25, 2006

Convocatória de reuniom da Comunidade Menáncaro

A vindeira Quinta-Feira, 2 de Novembro, às 19:00 hrs, no lugar de Quiá-Serantes nº 180, na própria Fraga, está convocada umha reuniom da Comunidade Menáncaro, para analisar a situaçom actual, logo de que a empresa BROS NOROESTE EMPRESA INMOBILIARIA, S.L. apresentara um novo projecto de urbanizaçom dentro do Plano de Sectorizaçom de Menáncaro. Também falaremos do contido do informe do Concello para o Pleno do passado 28 de Setembro; do Informe do Técnico Municipal dando o visto bom às reformas que fijo BROS INM. ao projecto; da nota de imprensa que nos enviou o BNG; das informaçons jornalísticas de que a Dirección Xeral de Urbanismo tem elaborado um informe desfavorável à realizaçom da urbanizaçom; da falta de resposta da Comisión de Avaliación Medioambiental e da própria Dirección Xeral de Urbanismo. E por último dos passos que temos que dar diante desta situaçom. Também queremos comentar de qual é a nossa situaçom dentro da Plataforma Ártabra 21.

O Blog da C.Menáncaro está actualizado:

http://menancaro.blogspot.com

--
Inácio Martínez Orero

Telemóvel
645158113
--> Leer más...

O BNG considera que Juncal pretendía aprobar a urbanización de Menáncaro sen permiso de Medio Ambiente.

---------- Forwarded message ----------
From: BNG <bng@ferrol-concello.es>
Date: 25/10/2006 14:16
Subject: RV: NOTA DE PRENSA
To: menancaro@gmail.com

NOTA DE PRENSA

O BNG considera que Juncal pretendía aprobar a urbanización de Menáncaro sen permiso de Medio Ambiente.

O BNG considera que o Goberno Local, presidido por Juan Juncal, pretendía aprobrar a urbanización de Menáncaro sen contar co informe favorábel da Conselleria de Medio Ambiente. A inclusión na orde do día do Pleno Ordinario do mes de setembro (Posteriormente retirada) demostra a intencionalidade do alcalde de continuar adiante cun proxecto que incumpre en múltiples aspectos a legalidade vixente e ao que lle faltan numerosos trámites e informes na súa tramitación.

O goberno Local tramitou este proxecto de construcción de vivendas unifamiliares e un hotel, nuns terreos de alto valor ecolóxico e onde o primeiro tenente de Alcalde, Juan Fernández, é propietario da maior parte dos terreos nos que se previa acometer este Plan de Sectorización.

En concreto e ainda que o proxecto no afecta a nengun espazo natural protexido no seu ambito de actuación atopase unha importante masa vexetal (Carballeira, Comunidades ripícolas, Bosque de Ribeira) e en canto a fauna existente resalta a presenza de seis especies que requiren dunha protección estrita, segundo Directivas Comunitarias. Asi mesmo, nesta zona se atopan inventariadas, na zona de estudo, catro especies de interese comunitario
para as que é necesario designar zonas especiais de conservación.

Polo tanto e á vista de que a natureza das accións a desenvolver supón a destrucción da cuberta vexetal a través das operacións previas de despexe e desbroce, e como isto supón un impacto directo e puntual que afectará a aquelas especies que se atopen e/ou realicen os seus ciclos vitais na zona onde se proxecta a urbanización é necesario someter o plan de sectorización ao trámite de avaliación ambiental.

Trámites pendentes por realizar.

Como indicamos, ademais da inexistencia do estudo de avaliación ambiental, o Goberno de Juan Juncal, tramitou este plano sen apresentar un estudo detallado da fauna existnte na zona e unha análise das afeccións que repercutirian sobre estas. Ademais deberá apresentar as medidas protectoras para integrar dentro do proxecto aqueles habitats potencialmente a protexer.

Asemade, o Concello deberá apresentar un estudo que permita coñecer o grado de aceptación ou repulsa social da actividade precista, asi como as implicacións económicas dos seus efectos ambientais.

Unha vez superados os trámites anteriores o proxecto de sectorización ainda deberá ser remitido para consultas pola:

Dirección Xeral de Conservación da Natureza para que estude a compatibilidade do proxecto coa protección de habitats naturais e coa conservación das comunidades vexetais e animais.

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, respeito da afeccións do proxecto ao patrimonio e proposta de medidas protectoras ou correctoras.

Augas de Galiza, no que respecta a potencial afección a cursos fluviais, sistemas de drenaxe e tratamento de augas, proposta de medidas protectoras e/ou correctoras, asi como o plano de vixiancia.

Asi mesmo o Concello deberá emitir informe en relación as súas competencias en materia ambiental.

Esta información ven a corroborar as nosas sospeitas de que o secretismo político e a celeridade coa que o Goberno Local pretendeu tramitar e aprobar este plano de sectorización, obedecian a que unha clara intencionalidade de aprobar un proxecto que ten numerosas eivas urbanísticas.

Ferrol a 25 de outubro de 2006
Grupo Municipal do BNG no Concello de Ferrol
--> Leer más...

terça-feira, outubro 17, 2006

Curiosa contradiçom municipal

Umha curiosidade agroma, no medio da notícia de que a Xunta de Galicia, através da Dirección Xeral de Urbanismo, vai informar desfavoravelmente sobre o plano de sectorializaçom. Nom sabemos como se pode ser tam pouco conseqüente, pois desde o Concelho aprova-se o Plano Sectorial que permite a destruçom da Fraga, mas por outra banda solicitam que a Fraga de Menáncaro forme parte do Catálogo Galego de Árbores e Formación Senlleiras e mais contraditório ainda, se o próprio Concelho apresenta a Fraga como umha das rutas turísticas por Ferrol.

Ver para crêr:

http://www.ferrol-concello.es/09_Fraga_Menancaro.pdf

http://www.ferrol-concello.es/rutasporferrol

--> Leer más...

Outra notícia de interesse no Diario de Ferrol [11.10.2006]

Esta notícia foi publicada a passada Quarta-Feira, 11 de Outubro de 2006, no Diario de Ferrol. Desde a Comunidade Menáncaro, indagamos na busca da fonte da notícia, polo que pudemos saber, por duas vias, é que a mesma tem todas as probabilidades de ser certo. O que se di na informaçom que a continuaçom transcrebemos. Mas nom devemos baixar a guarda, pois até que o concelho recalifique a zona da Fraga como Solo Rústico e Espaço Natural Protexido, nom devemos parar no nosso empenho.


Diario de Ferrol, Mércores, 11 de outubro 2006

A Xunta non permitirá construír chalés en Menáncaro

A Dirección Xeral de Urbanismo emitirá nos próximos días un informe desfavorable ao plan de sectorización de Menáncaro, o que podería derivar na paralización dun proxecto promovido por Bros Noroeste Inmobiliaria e aprobado de forma inicial fai un ano pola Xunta de Goberno Local. Aínda que a resolución -a segunda, xa que en febreiro enviouse un primeiro informe negativo- aínda non foi remitida ao Concello, este diario puido saber que os técnicos da Consellería de Política Territorial atoparon unha serie de problemas á hora de dar o visto bo ao plan de sectorización, a través do cal construiríanse nesta zona de Serantes 69 chalés de luxo e un hotel.

REDACCIÓN > FERROL

A pretensión de construír unha urbanización de chalés en Menáncaro complícase cada vez máis. Segundo puido saber este diario, o informe negativo da Dirección Xeral de Urbanismo ao plan de sectorización de Menáncaro, tramitado polo Concello ?aínda que a iniciativa parte dunha empresa? xa está redactado e únicamente restan os últimos trámites previos ao seu envío ao Concello ferrolano.

Atendendo ao contido desta resolución, o Concello non poderá dar o visto bo a un proxecto promovido por Bros Noroeste Inmobiliaria, a través do cal esta constructora pretendía executar en Menáncaro un total de 69 chalés de luxo ?máis as tres vivendas existentes no ámbito do sector? e un hotel.

Consultado respecto diso, o concelleiro de Urbanismo, Guillermo Evia, manifestou que antes de tomar unha decisión definitiva sobre esta intervención ?promovida durante o período en que o "independente" Francisco Pita-Romeu presidía esta área de goberno?, terá que estudar o informe que remita ao Concello a Dirección Xeral de Urbanismo.

Segundo puido saber este diario, no novo informe - o primeiro, tamén desfavorable, foi emitido o pasado 7 de febreiro - non se dan por liquidadas as deficiencias - polo menos, algunhas delas - detectadas entón polos servizos técnicos do organismo dependente da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, de modo que a Xunta volve rexeitar o proxecto constructivo.

Na resolución de febreiro, como se recordará, indicábase, entre outras cuestións, que a delimitación do sector non se axusta ao Plan Xeral, xa que se inclúe unha superficie de chan clasificada como chan rústico xunto á estrada AC-3603 sen que no documento apórtese xustificación algunha. Así mesmo, a Dirección Xeral de Urbanismo aseguraba entón que o plan de sectorización non cumpría a reserva mínima de chan para equipamientos de sistema xeral, á vez que engadía que habería que realizar unha delimitación con máis chan para situar as edificaciones dunha forma diferente, que permitise preservar a carballeira e o contorno do río.

Desde que se fixo público este proxecto, afectados por esta intervención, grupos ecologistas e algúns partidos, entre outros cidadáns, fixeron pública a súa oposición ao mesmo. Neste sentido, desde a Comunidade Menáncaro relacionouse a Juan Fernández (IF) con parte dos terreos.
--> Leer más...

sexta-feira, setembro 29, 2006

Notícia de hoje no Diario de Ferrol [29.09.2006]

Retírase da orde do día a aprobación do plan sectorial de Menáncaro.

Malia que na orde do día figuraba a aprobación definitiva do plan de sectorización de Menáncaro, esta, finalmente, foi retirada. A razón da súa inclusión inicial, pola que se interesou o portavoz do BNG, Xaime Belo, foi un simple erro administrativo. Así o asegurou o concelleiro delegado de Urbanismo, Guillermo Evia, que indicou a este diario que está pendente da recepción dun informe por parte da Dirección Xeral de Urbanismo ­existe un primeiro dictame desfavorable­ e que, ademais, o plan aínda non foi informado á comisión do área ­condición necesaria para que calquera expediente poida ser sometido a votación do pleno­.

Aínda que o tema non foi tratado e únicamente formulouse a pregunta por parte de Bello ­contestada primeiro polo alcalde e posteriormente por Evia­, o primeiro tenente de alcalde e portavoz de IF, Juan Fernández, decidiu abandonar o salón de plenos, alegando que lle afectaba directamente.

Como se recordará, a Comunidade Menáncaro, que se opón á execución do proxecto, consistente na construción de perto de 70 chalés de luxo e un hotel neste lugar de Serantes, relacionou a Juan Fernández coa titularidad de boa parte dos terreos obxecto da intervención prevista.

Afectados.

Precisamente representantes desta actuación, como veñen facendo en cada sesión, acudiron ao pleno para interesarse polo plano sectorial. Ao término da mesma, aseguraron mostrarse sorprendid@s.

Juan Fernández, cando se ían a explicar as razóns polas que se retiraba o punto da orde do día, levantouse e foise sen dar explicacións, criticaron, á vez que afirmaron que aínda encima, insultounos.

Notícia tirada do Diario de Ferrol
[Entrar]
--> Leer más...

quarta-feira, setembro 27, 2006

Outra volta

O passado dia 10, deste mès de Setembro, tivo lugar umha reuniom da Comunidade Menáncaro nas imediaçons da Carvalheira, o motivo era a avalaiçom da situaçom logo dumha longa tempada festiva no conflito, tanto para nós, como para o Concelho. Mas fazendo um parentese nas nossas ferias abordamos a confecçom dumhas alegaçons, ao o Proxecto Normativo que regulará o Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras, que podedes consultar num outro Blog , que tem a nossa Comunidade, específico para o assunto. Nessa mesma assembleia, preparamos a reuniom que estava previsto celebrar com o novo responsável de urbanismo, o concelheiro Guillermo Evia reuniom que tivo lugar o dia previsto, 13 de Setembro, mas com poucas novidades, pois o concelheiro informou-nos de que o assunto estava paralisado á espera dum novo informe da Dirección Xeral de Urbanismo.

Participamos o passado dia 26, na III Asemblea da plataforma Ártabra 21, celebrada no local social da Asociación Veciñal Ferrol-Vello, na qual se aprovou unha resoluçom a favor das nossas reivindicaçons com respeito a Fraga de Menáncaro.

Na citada, asembleia comentamos algo perigoso para o futuro da Carvalheira. Que por arte de magia apareceu na orde do dia do pleno no ponto 11º, a aprovaçom definitiva do Plano sectorial para Menáncaro. No Concelho nenguém sabe quem o aprersentou, e sobre todo sendo unha ilegalidade por nom ter passado pola comisson de urbanismo. Um companheiro da Plataforma informa que ainda o podem tratar a mesma quinta-feria, dia 28, que é a data de celebraçom do pleno da corporaçom municipal. Tod@s suponhemos que detrás de todo isto está a mam inqueda do Tenente-Alcalde de Ferrol, Juan Fernández, implicado pessoal, política e economicamente na especulaçom urbanística que segue a pender sobre a Carvalheira como "espada de damóclates".

Todo isto fai-nos pensar que nom podemos baixar a garda, pois os especuladores e políticos sem alma, estám à espreita como aves de rapina.
--> Leer más...

terça-feira, setembro 26, 2006

Proposta de resoluçom para a III Assembleia da Pataforma Ártabra 21

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN NA DEFENSA DA FRAGA DE MENÁNCARO

A Fraga de Menáncaro está situada no val do río Aneiros ou río da Sardiña, na parroquia de Serantes do concello de Ferrol, esta conforma un habitat natural de máis de 10 ha de superficie. A Fraga de Menáncaro é unha das poucas manchas de bosque autóctono que se conserva no concello, xunto coa Fraga de Monte Fontelo(A Graña), Fraga da Pega e da Casa do Monte(Leixa) e o Acivreiral das Forxas(Covas), espazos naturais que tamén se deberían conservar e protexer. Un dos feitos que fai de Menáncaro unha zona cunha carvalleira singular é a presencia de individuos centenarios de porte excepcional, base dun bosque maduro e de gran biodiversidade.

A Fraga é unha mostra de bosque potencial desenvolvido, prácticamente desaparecido noutras zonas de Ferrol. Un dos principais valores é a súa singularidade, dada a case ausencia de formacións de carvalleiras en Ferrol. O habitat natural de Menáncaro, a protexer, está formado por un bosque ripario que ocupa as marxes do río, unha zona da carvalleira que se imbrica coa aliseda riparia e zonas de prado húmido nas marxes do bosque ripario.

Na Fraga de Menáncaro, há especies singulares e de grande valor, protexidas por normativas en vigor é únicas no contorno, destaca a presenza, no prado húmido, de Juncus foliosus, única localidade da provincia da Coruña. E "entre as especies de interese hai que destacar a presenza de Dryopteris guanchica, un felgo relicto do terciario con presenza en Galiza, Asturias, Algeciras, Sintra e Macaronesia. Está considerada como "vulnerable" no borrador do listado de flora ameazada da Xunta de Galicia. Os narcisos Narcissus triandrus e N. bulbocodium están incluídos no listado sinalado como especies "de interese especial" e ambos están presentes na zona".

Na actualidade, esta carvalleira está ameazada por mor da especulación urbanística, coa construcción dunha urbanización de chalets no lugar, paralizada na actualidade por unha resolución [informe previo á autorización] da Dirección Xeral de Urbanismo, do 7 de Febreiro de 2006, nº de saída 112 [Expediente: 101A – 05/041].

Dado o seu interese natural, didáctico, científico, cultural, paisaxístico e ecolóxico do conxunto do habitat natural e dalgunhas das árbores e espécimes da flora existentes na Fraga, xa que constitúe un patrimonio natural e cultural valioso, de interese público, e unha das escasísimas e reducidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concello de Ferrol, irrecuperábel no caso da súa destrución ou desaparición, esta Asemblea Xeral da Plataforma Ártabra 21,

ACORDA:

1º Defender a Fraga de Menáncaro como un espazo natural a protexer de todo tipo de speculación urbanística.

2º Apoiar a solicitude da Comunidade Menáncaro, de recalificación da zona, por parte do Concello de Ferrol, como Solo Rustíco.

3º Apoiar a solicitude de que sexa declarada a Fraga de Menáncaro: Espazo Natural Protexido.


En Ferrol, a 26 de Setembro de 2006
--> Leer más...

sexta-feira, setembro 08, 2006

Este Domingo, 10 de Setembro, novo Roteiro pola Fraga de Menáncaro


Desde o último roteiro pola Fraga, vários fôrom os feitos significativos que podem fazer variar, em algo, a situaçom da Fraga de Menáncaro: o cámbio na Concelharia de Urbanismo e a resoluçom da Comissom de Medioambiente do Concelho de solicitar que, a Fraga, forme parte do Catálogo Galego de Árbores e Formaçons Senlheiras, som os mais importantes.

A vindeira, Quarta-Feira, 13 de Setembro, pola manhá, temos concedida umha reuniom com o Guillermo Evia, Concelheiro de Urbanismo, reuniom que solictáramos o passado 3 de Agosto. O motivo da mesma, é para que nos informe da actual situaçom do Plano de Sectorialización de Menáncaro, de qual é a sua postura ao respeito e informar-lhe, nós, de quais som as nossa reivindicaçons ao respeito.

A nosa Comunidade também tem feito alegaçons ao o Projecto normativo que regulará o Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras, sometido a informaçom e audiência pública, polo governo autonómico.

Para falar de todo isto, voltamos a realizar um novo Roteiro pola Fraga de Menáncaro, e este Domingo pola manhá, 10 de Setembro, as 11:00 hs, no cruze das estradas de Covas e Chamorro.

Participa !!
--> Leer más...

Diante da decisión do Concello de Ferrol de solicitar a inclusión da Fraga de Menáncaro no Catálogo Galego de Árbores e Formacións Senlleiras


Nota de prensa.-

As persoas que formamos parte da Comunidade Menáncaro, aledamo-nos da decisión do Governo Municipal, de solicitar que a Fraga de Menáncaro forme parte do Catálogo Galego de Árvores e Formacións Senlleiras. Non podía ser menos pola nosa banda, dado que a conservación e proteción da Carvalleira de Menáncaro, e todo o seu contorno, é un dos nosos obxectivos.

A nosa Comunidade tamén ten feito as alegacións oportunas ao o Proxecto normativo que regulará o Catálogo galego de árbores e formacións senlleiras, sometido a información e audiencia pública, mediante a Resolución do 11 de Xullo de 2006, desa Dirección Xeral [publicado no DOG nº 143 do 26 de Xullo de 2006]. Para que incluan a Fraga de Menáncaro no ANEXO II do Proxecto, onde se relacionan as Formacións Senlleiras. Pois consideramos o lugar merecedor de normas protectoras específicas, dado o seu interese natural, didáctico, científico, cultural, paisaxístico e ecolóxico do conxunto do habitat natural e dalgunhas das árbores e espécimes da flora existentes na Fraga, xa que constitúe un patrimonio natural e cultural valioso, de interese público, e unha das escasísimas e reducidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concello de Ferrol, irrecuperábel no caso da súa destrución ou desaparición.

A actitude do Governo Municipal parece-nos positiva, mas non suficiente, pois sobre a Fraga de Menáncaro, segue habendo unha importante ameaza especulativa, o Plano sectorial que pretende a construcción de Chalets na zona,polo que instamos aos responsabeis do Concello de Ferrol a que paralicen dito proxecto urbanizador e recalifiquen a Fraga como zona rustíca e comecen os trámites diannte da Xunta de Galicia para solicitar a zona como Espazo Natural Protexido.

En Ferrol a 1 de Setembro de 2006

Asinado por:
Ramón Regueiro Santiago DNI 32591787-M Lugar de Quiá, 180 Serantes-Ferrol [15405]

A Comunidade Menáncaro é un organismo de participación cidadán integrado polas entidades: Asociación Cultural Os Picos do Sol, ADEGA - Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, SGHN - Sociedade Galega de Historia Natural, Fundaçom Artábria e o Colectivo Veciñal de Menáncaro.

correio-e: menancaro@gmail.com

Blog da Comunidade Menáncaro
http://menancaro.blogspot.com


Blog das Alegacións apresentadas pola Comunidade Menáncaro
http://fragademenancaro.blogspot.com

--> Leer más...

sexta-feira, agosto 04, 2006

Solicitude de reuniom com o novo concelheiro de urbanismo, Guillermo Evia

Em reuniom mantida pola Comunidade Menáncaro, onte, 3 de Agosto, decideu-se, solicitar umha entrevista com o novo concelheiro de urbanismo do concelho de Ferrol, Guillermo Evia, para que nos informe da actual situaçom do Plano de Sectorialización de Menáncaro, de qual é a sua postura ao respeito e nós informar-lhe de quais som as nossa reivindicaçons: que se recalifique a zona como Solo Rústico e que se inicie por parte do Concelho os trámites necessários para que a Fraga de Menáncaro seja dclarada Espaço Natural Protegido. Hoje mesmo foi apresentada a solicitude de entrevista no régistro do Concelho.
--> Leer más...

quarta-feira, junho 21, 2006

Diante das últimas declaracións da concellería de urbanismo de Ferrol

O pasado Sábado, día 17 de Xuño, a Concellería de Urbanismo, nunhas declaracións recollidas ao día seguinte polos medios de comunicación, nun intento de lavar-se as mans, declara que non é a súa responsabilidade facer un novo planeamento urbanístico de Menáncaro.

Non está falta de razón cando fai tal afirmación dita concellería, mais non por isso, pode eludir as súas responsabilidades en todo este proceso, pois é público que o propio concelleiro de urbanismo, o Sr. Pita Romero, foi quen abandeirou con moitas enerxías, o plano urbanístico para a zona de Menáncaro.

Mais a cousa non queda aí, pois foi desde a citada concellería e en roda de prensa do mesmo concelleiro [*], a raíz do informe desfavorable da administración autonómica, ao plano de sectorialización de Menáncaro-Serantes, através da Dirección Xeral de Urbanismo [07.02.2006], dixo un monton de despropositos e o que é máis importante, anunciou accións concretas contra tal informe: posibles acción legais, ... e un novo informe dos servicios técnicos da propia concellaría.

Polo de agora non sabemos que actuacións levou adiante a concellaría de urbanismo, nen que foi o que dixeron os técnicos municipais no anunciado informe, mais pensamos que a cidadanía merece unha explicación por parte dos responsables municipais de urbanismo.

Desde a Comunidade Menáncaro non imos permitir que por puro negocio e especulación urbanística, se pretenda unha agresión tan grande contra o medio natural, contra un dos poucos bosques autóctonos que quedan em Ferrol.

Polo que seguimos esixindo aos responsables municipais que recalifiquen a zona de Menáncaro como solo rústico e que a Fraga de Menáncaro sexa declarada un espazo natural protexido.

Ferrol, a 20 de Xuño de 2006


Nota.-
[*] Roda de prensa de Pita Romero, celebrada o 14 de Febreiro deste ano, que recolleron a maioria dos medios de comunicación e que se pode consultar no sitio web do propio Concello de Ferrol.

--> Leer más...

sexta-feira, junho 16, 2006

Este Domingo, de novo na Fraga de Menáncaro


Este Domingo, 18 de Junho, vemo-nos na Fraga de Menáncaro, desde as 11 da manhá. Como cada duas semanas, este Domingo também nos vemos na Carvalheira, para lembrar que a luita para conseguir a total proteçom da Fraga de Menáncaro continua. Temos que seguir a ofensiva para conseguir a recalificaçom de todo o recinto e que seja declarado espaço natural protegido. Realizaremos umha assembleia informativa da reuniom mantida com a administraçom autonómica e analisaremos a situaçom na que estamos a dia de hoje.

Participa !!
--> Leer más...

quarta-feira, maio 31, 2006

Novo Roteiro pola Carvalheira de Menáncaro

O vindeiro Domingo, 4 de Junho, às 11:00 hrs, no cruze das estradas de Chamorro e Covas, concentraremo-nos para realizar um novo roteiro na Defensa Da Fraga de Menáncaro, exigindo a sua recalificaçom como zona rústica e espaço natural protegido.

Nom faltes, pois é a oprtunidade que temos para reunir-nos muitas das pessoas preocupadas na defensa da Carvalheira, passar-nos a informaçom e reflexionar sobre a situaçom. Há novas importantes que comentar.

Vemo-nos o Sábado na Concentraçom-Concerto contra a Planta de Gâs de REGANOSA e logo o Domingo em Menáncaro.
--> Leer más...

Constituiçom da Plataforma Ártabra 21


O passado 29 de Maio no Centro Cultural Carvalho Calero , tivo lugar a Assembleia Constituinte dumha plataforma ciudadám, onde participárom cidadans e representantes de diferentes associaçons e organizaçons das comarcas do Noroeste de Galiza [vizinhais, ecologistas, culturais, sociais, políticas, ...] com o objectivo de criar unha PLATAFORMA em defensa da sustentabilidade; da protecçom do Património natural e cultural; do direito à vivenda fronte a especulaçom; a conservaçom dos centros históricos das nosas vilas e da promoçom da PARTICIPACIÓN CIDADÁM para construír umha sociedade justa, democrática, diversa e aberta.

Aprovou-se um Documento Fundacional, por unanimidade, que servirá de ideário à PLATAFORMA ÁRTABRA 21 que é assím como se acordou que se chame o espaço cidadám de encontro, debate e acçom constituido.

Aprovárom-se duas resoluçons, umha em apoio e solidariedade da viziñança de Sartanha e outra contra a Planta de Gâs de REGANOSA e de apoio e chamada à participaçom na Concentraçom-Festa que a Asemblea e Comité Cidadá de Emerxencia da Ría de Ferrol, tem convocada o vindeiro Sábado 3 de Junho, desde as 20:30 hrs no cantom de Ferrol.

Desde a Comunidade Menáncaro, desejamos muito sucesso à nova Plataforma da qual formamos parte integrante.

Ver documentos em:
http://artabra21.blogspot.com
--> Leer más...

segunda-feira, maio 08, 2006

Defendamos a Carvalheira de Menáncaro. Novas Convocatórias os dias 12 e 21 de Maio.Desde há alguns meses, a Comunidade Menáncaro, vimos realizando distintas acçons reivindicando a paralizaçom do projecto urbanístico que ameaça a Carvalheira de Menáncaro (umha das escasísimas e reduzidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concelho de Ferrol). Aínda que o projecto já foi rejeitado provisionalmente, pola Xunta de Galiza com o informe desfavorável da Dirección Xeral de Urbanismo, continuamos com as acçons até conquerir a criaçom dumha figura de protecçom total e expresa para a Carvalheira de Menáncaro, pois os especuladores nom param na sua intençom de acabar com a Fraga de Menáncaro e ponher toneladas de cemento onde há natureza viva e árvores centenárias.

PARTICIPA NAS CONVOCATÓRIAS:

- Sexta-Feira, dia 12 de Maio, às 20:00 hs na Praça de Armas, terá lugar umha concentraçom contra a especulaçom urbanística, na denfensa dos espaços naturais.

- Domingo, dia 21 de Maio, ás 11:00 hs no cruze entre as estradas de Covas e Chamorro, Roteiro pola Fraga de Menáncaro.

SALVEMOS A FRAGA DE MENÁNCARO !!

NOM Á ESPECULAÇOM !!

COMUNIDADE MENÁNCARO

Participam:
Asociación Cultural Picos do Sol
ADEGA
SGHN
Fundaçom Artábria
Colectivo Viciñal de Menáncaro
--> Leer más...

sábado, abril 15, 2006

17 de Abril, Jantar Popular no Dia da Romeria de Chamorro


Esta Segunda-Feira, 17 de Abril, no dia da Romeria de Chamorro, faremos um Jantar Popular num campeiro na Fraga de Menáncaro, deste jeito seguimos a reivindicar, para o lugar, a declaraçom como espaço natural protegido, evitando a sua desapariçom frente a imposiçom da urbanizaçom especulativa. Compartiremos a comida e a bebida, e traer algo para jogar e como nom o teu instrumento musical. Achega-te até as imediçons da Carvalheira a qualquer hora da manhá estaremos ali desde as 12:00 hrs. Se queres vir com as amig@s do Colectivo A Revolta da Fundaçom Artábria, tenhem o seu ponto de concentraçom no cruze da estrada de Catabois com a de Joane, entre as 11:30 e 12:00 hrs, som só 4 Km até a Fraga, anima-te.
--> Leer más...

segunda-feira, março 20, 2006

No dia forestal mundial a plataforma pola conservación da carvalleira de Menáncaro alerta sobre a dramática situación dos bosques

Nos últimos meses, as entidades ADEGA-Trasancos, SGHN, A.C. Picos do Sol, F. Artabria, a comunidade veciñal e persoas a título individual veñen realizando distintas accións reivindicando a paralización do proxecto urbanístico que ameaza a Carballeira de Menáncaro (unha das escasísimas e reducidísimas mostras de bosque autóctono existentes no Concello de Ferrol). Aínda que o proxecto xa foi rexeitado pola Xunta de Galiza co informe desfavorábel da Dirección Xeral de Urbanismo, este colectivo continuará coas súas accións ata conquerir a creación dunha figura de protección total e expresa para a Carballeira de Menáncaro.

Diante da celebración, o día 20 de marzo, do Día Forestal Mundial, esta Plataforma expresa a súa preocupación pola evolución e situación actual das masas boscosas a nivel planetario. Se no pasado os bosques cubrían máis do 40% da superficie da Terra, hoxe esa extensión tense reducido á terceira parte. Só entre 1990 e 2000 os países con economías sen desenvolver perderon 130 millóns de hectáreas de bosques, con graves consecuencias para a biodiversidade, a conservación dos recursos hídricos, o aumento do dióxido de carbono (responsábel de incremento do efecto invernadoiro), a perda dos emprazamentos para pobos indíxenas, etc.

Dunha análise máis pormenorizada só se poden sacar conclusións alarmantes:

  • Acelerada e imparábel destrución dos bosques tropicais para a extracción e venda de madeira e para introducir cultivos de palma (inicialmente para usos alimentarios e máis recentemente para a produción de combustíbel biodiesel: só en Sumatra e Borneo a superficie de selva destruída acada os catro millóns de ha. e os proxectos en marcha causan arrepíos); en Sudamérica para realizar inmensas plantacións de eucaliptos; nos bosques litorais da beiramar tropical, a destrución xeralizada dos manglares para ubicar factorías de cría de langostinos e complexos turísticos (a desaparición destes bosques permitiu que os efectos do recente tsunami causaran consecuencias tan dramáticas, ao deixar desprotexida a fronte litoral destas costas).
  • En Europa a superficie arborada aumentou significativamente nas últimas décadas, principalmente pola sustitución de antigas terras de cultivo por plantacións monoespecíficas de árbores de crecemento rápido, que non permiten a necesaria recuperación da biodiversidade. En moitos países, os incendios e talas a matarrasa continúan a destruír os escasos redutos de vexetación natural existentes, acelerando os problemas de erosión e acidez dos solos.
  • En Galiza a preocupación céntrase nos monocultivos de eucaliptos e os incendios forestais. No pasado 2005 arderon , ata setembro, case 50.000 ha. de monte (18.700 ha. de monte raso e 28.700 ha. de monte arborado). A falta de investigacións serias sobre as causas dos incendios e as persoas que os provocan leva a pensar en intereses especulativos para forzar recalificacións a favor de novas zonas urbanizábeis, así como no abaratamento da madeira para usos industriais.

As medidas preventivas que se proxectan orixinan moitas dúbidas. ¿Cumpriranse os propósitos de non permitir nun tempo determinado recalificacións, venda de madeira ou pastoreo nas terras arrasadas polo lume? ¿Serán beneficiosas as limpezas exhaustivas dos montes, tendo en conta que provocarán a eliminación da biomasa, a erosión e acidez dos solos, a perda de zonas de acubillo da fauna, ademais de impedir o desenvolvemento do bosque autóctono debaixo dos monocultivos? Semellan ser ameazas serias de máis para ser aplicadas sen estudos fondos e rigorosos. A nosa proposta é que se estableza un corpo de gardería forestal suficiente, se investiguen a fondo as causas, se potencie o bosque autóctono e se evite a despoboación do agro. As medidas tomadas nos últimos anos pola Unión Europea e os gobernos español e galego supuxeron unicamente o empobrecemento da poboación galega (recentemente apareceu nos medios a nova da existencia en Galiza de 600.000 persoas cun salario por debaixo do umbral da pobreza), a destrución case total do sector agropecuario e o envellecemento e despoboamento do medio rural galego.

--> Leer más...

domingo, março 19, 2006

Situaçom de Menáncaro desde Cataboisrober68@gmail.com
--> Leer más...

terça-feira, março 14, 2006

Roteiro pola Fraga de Menáncaro


Desde há meses, começamos a princípios de Novembro do passado ano, vimos realizando cada duas semanas um roteiro pola Fraga de Menáncaro. Este Domigo 19 de Março, às 11:00 hrs, agardamos por vós onde sempre, no cruze de estradas da Ermida de Chamorro com a da de Covas.

Os roteiros permitem-nos apreciar a Fraga no seu conjunto e toda a vida e diversidade que tem. Cada duas semanas, a Fraga, apresenta-nos umha nova vestimenta, os cámbios som notórios e as espécies brotam alegremente, sabedoras de que há quem está a preocupar-se por elas.

A Fraga, tem vida própria, nom fai falta ser biólogo, naturalista, ... para observá-lo, ela mesma encarga-se, fachendosa, de amosá-lo dia a dia.

As pessoas que acudimos cada duas semanas à cita, aproveitamos para fazer um pecorrido lúdico, naturalista e musical. Mas também é onde fazemos as assembleias da Comunidade, para informar-nos e analisar as últimas novas ao respeito da luita que estamos a levar na Defensa da Fraga de Menáncaro.

Bem e Participa !!
--> Leer más...

domingo, março 05, 2006

Fotos do roteiro do Domingo 4 de Março


--> Leer más...