Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

sábado, outubro 28, 2006

A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emiteu informe desfavorável para o Plano de Sectorización de Menáncaro

Onte [27.10.2006] chegava às nossa mans umha notificaçom da qualificaçom ambiental e informaçom sobre trámites a realizar no projecto urbanizador que contempla o Plano de Sectorización de Menáncaro, onde se empraça ao Concelho e à promotora BROS EMPRESA INMOBILIARIA DO NOROESTE S.L. , para que revise e complete o estudo de impacto ambiental, dado que considera a Fraga de Menáncaro um espaço a proteger, salientando a importaáncia ecológica e paisagistíca do contorno.

Esta notificaçom é um passo mais na conquista das nossas reivindicaçons, para salvar a Fraga da especulaçom urbanística. Dentro duns dias emitira-se a ressoluçom da Dirección Xeral de Urbanismo, em resposta ao novo Plano de Sectorización modificado que remiteu a empresa inmobiliaria a essa Dirección xeral há uns meses. Aguardemos seja desfavorável, na mesma linha que este de Medioambiente.

A continuaçom contribuimos com a publicaçom em formato -jpg- das três páginas da que consta a notificaçom de Medioambiente.

Nota.- Para amplia-las há que clicar acima delas por duas veces.

Logo passamos a pôr umhas ligaçons com a notícia dada polos jornais da comarca.


Os medios de comunicaçom escritos da comarca trataromotema comosegue:

Diario de Ferrrol
Ferrol | Jueves, 26 de Octubre de 2006

O plan de Menáncaro precisa dunha avaliación de impacto ambiental
A urbanización que unha promotora pretende construír en Menáncaro (Serantes) cada día complícase máis. Aos informes doutras áreas da Xunta -o último da Dirección Xeral de Urbanismo, que segundo puido saber este diario, é desfavorable, aínda que aínda non foi remitido ao Concello-, súmase agora unha notificación da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente), na que este organismo considera necesario que o plan de sectorización sométase a trámite de avaliación de impacto ambiental. A Xunta pide, ademais, que se complete o estudo e que, unha vez concluído este trámite, expóñase a información pública.

A notícia completa no próprio Diario de Ferrol


La Voz de Galicia
Sábado, 28 de Outubro de 2006

A Consellería de Medio Ambiente solicitou ao Concello de Ferrol un estudo de impacto ambiental se desexa continuar co proxecto de construción de 80 chalés e un hotel na zona de Menáncara, na parroquia de Covas. A consellería, segundo fontes oficiais, considera que é necesario ese documento -do que carece o proxecto- porque, aínda que non é unha zona protexida, si conta con abundante masa boscosa e «especies interesantes» na fraga que existe nesa zona, e que se vería afectada por devandita promoción inmobiliaria.

A noticia completa na própria Voz de Galicia

Nenhum comentário: