Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

domingo, fevereiro 25, 2007

Fraga de menáncaro: Juan Fernández prometeu modificar un vial ao comprador das súas parcelas

Polo seu interese, transcrebemos unha reportaxen de José Manuel Gutiérrez que pública hoxe o xornal La Opinión de A Coruña, sobre os intereses do tenente Alcalde Ferrol Juan José Fernández García, no Plano de Sectorización de Menáncaro-Serantes, onde desde o goberno municipal, apoian a construción dunha urnanización de 69 chalés e un complexo hoteleiro numha das fragas mais importatantes e singulares do concello de Ferrol. Urbanización promovida pola entidade mercantil de Compostela Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria S.L., que ven da mán do cabeza visíbel do grupo Independentes de Ferrol, co apoio de todo o seu grupo.

Desde as filas veciñais e ecoloxistas, veñen loitando pola defensa da Carvalleira e toda a Fraga desde hai moitos anos e en especial desde que se aprobou inicialmente o Plano de Sectorización, en xuño de 2005.

La Opinión de A Coruña
Sábado, 24 de febreiro de 2007

FERROL
O TENENTE DE ALCALDE RECIBIU 192.000 EUROS A CONTA POLA súa PROPIEDADE EN MENÁNCARO

Juan Fernández prometeu modificar un vial ao comprador das súas parcelas

O acordo asinado ante notario inclúe o compromiso do concelleiro para alterar o trazado dunha futura estrada, de forma que non atravesase o terreo da urbanización prevista.
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ

José Manuel Gutiérrez. Ferrol

O primeiro tenente de alcalde de Ferrol, Juan Fernández, acordou coa empresa Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria a modificación do trazado dunha estrada proxectada na zona de Menáncaro, co fin de permitir a urbanización proxectada neste lugar sobre 50.000 metros cadrados de terreos que posúe de forma conxunta coa Sociedade Agraria de Transformación Agropino, representada por Amando Romeu Castrillón.

O BNG denunciou nos últimos días que o Goberno local pretende aprobar este proxecto mediante a vía do silencio administrativo, pese a que ten no seu contra dous informes desfavorables elaborados polas consellerías de Medio Ambiente e de Política Territorial, que consideran que esta iniciativa incumple a normativa autonómica.

Os propietarios cobraron xa a metade do importe das leiras da zona de Menáncaro onde Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria proxecta a construción dunha urbanización de chalés e un hotel que conta con informes negativos da Xunta. Fernández e Romeu percibiron 192.324 euros en concepto dunha opción de compra que foi desvelada xa en 2005 pola OPINIÓN. Os propietarios recibirán unha cantidade similar unha vez que se aprobe o plan de sectorización para os terreos, que están clasificados como chan urbanizable non delimitado, no que é necesario xustificar a necesidade dunha promoción inmobiliaria.

No acordo entre as partes, asinado ante notario, o vendedor dos terreos "prevé a posibilidade da modificación da achaiadura municipal, respecto do actual trazado dun futuro vial que atravese o ámbito urbanístico das leiras, e que consiguientemente o trazado do mesmo quede fose do citado ámbito do conxunto das leiras". No texto indícase que se esta variación da normativa urbanística non se efectuase antes da aprobación definitiva do plan de sectorización, "ambas partes están de acordo coa resolución do presente contrato de compraventa, coa obrigación para o vendedor de devolver a cantidade recibida".

Ademais de ocupar a primeira tenencia de alcaldía do Concello, Juan Fernández é xefe de filas do entón concelleiro de Urbanismo, Francisco Pita-Romeu, quen achacó o primeiro informe negativo da Xunta sobre este proxecto ás "presións que algún grupo municipal recoñeceu públicamente en relación con este expediente", en alusión ao BNG.

O último pronunciamiento da administración autonómica produciuse o pasado mes de decembro por parte da Dirección Xeral de Urbanismo, que reitera as deficiencias sinaladas no informe realizado en febreiro de 2006, momento no que esixiu ao Concello de Ferrol a corrección das deficiencias apreciadas no proxecto.

Valor natural

A urbanización de Menáncaro levarase a cabo sobre unha superficie que os colectivos ecologistas consideran de gran valor natural, xa que se trata dun dos últimos bosques autóctonos de Ferrolterra, no que se achan especies vegetales e animais de gran interese. Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria xustificou a necesidade de urbanizar estes terreos pola "vocación residencial" de Ferrol, pese a que o municipio sufriu unha caída continua da súa poboación nos últimos dez anos. Os colectivos opostos a esta iniciativa sinalan que tampouco pode argumentarse a inexistencia de superficie urbanizable en Ferrol, xa que o Concello autorizou xa a construción de máis de 3.000 vivendas en zonas como Ou Bertón, Santa Mariña, Canido e Ou Boial.

Ao coñecerse a existencia da opción de compra sobre os terreos de Menáncaro, o primeiro tenente de alcalde e líder de Independentes por Ferrol declarou que adquiriu unha superficie de 60 hectáreas nesta zona no ano 1978 xunto co resto dos directivos do club de baloncesto OAR Ferrol. O obxectivo, segundo Juan Fernández, era construír neste lugar un pabellón de deportes e promover unha cooperativa de vivendas, proxecto que non se materializou ao non recibir a autorización municipal.

Ante este revés, Fernández asegura que ofreceu os terreos ao Concello de forma gratuita, pero que o Goberno local rexeitounos. Bros Noroeste ofertou no ano 2003 ao concelleiro e á sociedade Agropino, a adquisición desta superficie, da que o político ferrolano é propietario da metade, mediante unha opción de compra condicionada a que se recibise a autorización administrativa para a urbanización.

Para, Juan Fernández, "non hai nada que ocultar" sobre este proxecto e o seu tramitación no Concello, xa que asegura que todos os acordos adoptados pola Corporación achega da urbanización de Menáncaro "foron aprobados por unanimidad e sen a miña presenza".

O tenente de alcalde consideraba que en 2005 os terreos xa non eran da súa propiedade, pese a que a venda non se había formalizado.

Cando se lle pediron explicacións achega da súa ausencia das sesións municipais nas que se abordou esta actuación unha vez efectuada esa suposta transacción, Juan Fernández únicamente contestou: "Eu fago o que me dá a gana, non o que me diga vostede".

A opción de compra prevé construír quince vivendas por cada hectárea

O acordo subscrito entre Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria, Juan Fernández García e Amando Romeu Castrillón foi rexistrado en Santiago o 11 de novembro de 2004 polo notario Carlos da Torre Deza. No documento detállanse a superficie das leiras e as cargas coas que están gravadas, así como que os seus propietarios afirman que se tratan de "chan rústico apto para urbanizar", cun aprovechamiento urbanístico que permitiría construír quince vivendas por cada hectárea.

Nese mesmo día, a inmobiliaria entregou aos propietarios un pagarei por valor de 192.324 euros, en concepto de "curmá de opción de compra e pago a deducir do prezo total". Ambas partes fixaron un prezo de venda de 159 euros por cada metro cadrado que resulte edificable tralo plan de sectorización, tras cuxa aprobación #establecer+se un prazo de dous meses para a formalización da escritura pública de compraventa e abonarase "o importe necesario para completar o 50% do prezo total resultante", para o que haberá de coñecerse a edificabilidad adxudicada aos terreos.

No acordo subscríbese o compromiso de presentar o plan de sectorización nun periodo máximo de tres meses e de que os propietarios levantasen as cargas que pesaban sobre as leiras. Tamén se establece un prazo de tres meses para a presentación pola inmobiliaria do plan de reparcelación se non fose necesaria a constitución dunha xunta de compensación, mentres que se este órgano fose exixible, deberá presentar os seus estatutos en dous meses.

Outro asunto que aparece recollido no documento é a posibilidade de que se produza unha modificación do plan urbanístico municipal polo trazado dunha estrada que atravesaría estes terreos.
__________________________________________

Noticia orixinal no xornal La Opinión de A Coruña
__________________________________________

Nenhum comentário: