Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

segunda-feira, maio 21, 2007

Solicitam à Xunta de Galicia que anule o acordo plenário onde se permite a construçom da urbanizaçom em Menáncaro e apresentam Recursos

O pasado venres, 19 de maio, a Comunidade Menánacaro no nome da veciñanza e dos demais grupos ecoloxistas e de participación cidadán, defensores da Fraga de Menáncaro [ADEGA, VERDEGAIA, SGHN e Plataforma Ártabra 21], presentaron no rexistro da Xunta de Galicia en Ferrol e enviaron por fax, escritos ante a Secretaría Xeral da Presidencia, a Dirección Xeral de Urbanismo e a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, para que, acolléndose ao disposto na lexislación vixente, actuen en consecuencia co manifestado publicamente e anulen e posteriormente, se é o caso, impugnen o ACORDO PLENARIO onde se aprobou o Plano de Sectorización de Menáncaro-Serantes, que o Concello de Ferrol aprobou, no Pleno Municipal do pasado 20 de abril de 2007, publicado o anuncio no DOG do 11.05.2007, alegando SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO; por non ser conforme á LEI e non respectar o PXOM vixente no Concello de Ferrol, en especial o seu Artigo 149.

Hoxe luns, 21 de maio, ás 12 do mediodía, ADEGA, a SGHN, VERDEGAIA e a Comunidade Menáncaro, desplegaron unha faixa diante da porta do Pazo Municipal e posteriormente presentaron no rexitro do Concello de Ferrol os RECURSOS DE REPOSICIÓN anunciados no seu día contra o xa citado acordo Plenario do 20 de abril pasado.

Asinado.-
Ramón REGUEIRO SANTIAGO, con DNI 32591787-M, no nome propio e en representación da Comunidade Menáncaro, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza -ADEGA-, da Sociedade Galega de Historia Natural -SGHN-, da Asociación Ecoloxista Galega VERDEGAIA e da Plataforma Ártabra 21.


________________________________

Fotografias e o Plano de Sectorizaçom.-

Na foto pode-se apreciar, em perspectiva de 60º sobre chao, a Fraga de Menáncaro e o seu contorno. Esta fotografia está tomada há 2 anos em 2005, para amplia-la há que clicar acima dela.

Na foto pode-se apreciar, em vertical sobre chao, a Fraga de Menáncaro e o seu contorno. Na margem direita da fraga, próxima ao rio Aneiros, pode-se apreciar a tala ilegal do bosque ripicola que fixo Juan José Fernández García e o seu sócio Amando Romero Castrillón, em Setembro de 2001, paralizada no seu momento pola acçom e denuncias do movimento ecologista. Esta fotografia está tomada há 2 anos em 2005, para amplia-la há que clicar acima dela.

Este é o Plano de Sectorización de Menáncaro que comprende quase 5 ha, a mitade da Fraga, mais que está desenhado para ocupar a zona de mais valor ecológico, o coraçom da mesma Fraga, a zona mais viva, onde todo brota com muita facilidade.

Na foto pode-se apreciar, em vertical sobre chao, a Fraga de Menáncaro e o seu contorno. Agora ponhendo a escala o plano sobre o lugar onde pretendem localizar a urbanizaçom, pode-se apreciar como o Plano de Sectorizaçom incumpre o PXOM, ao nom respectar a carvalheira e polo tanto muito menos o seu contorno comoassim establece o PXOM [Plano Xeral de Ordenación Municipal]. Mesmo nom haveria espaço físico suficiente, para localizar a urbanizaçom noutro lugar da fraga sem incumprir a legislaçom vigente e já nom digamos, sem destruir o conjunto do espaço natural que conforma a carvalheira, rio, humedais e bosque ripicola. Esta fotografia está tomada há 2 anos em 2005, para amplia-la há que clicar acima dela.

Nenhum comentário: