Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

quarta-feira, setembro 02, 2009

Talaron unha parte do bosque de ribeira en Menáncaro

  • A Fraga de Menáncaro de novo ameazada
  • Talaron unha parte do bosque de ribeira en Menáncaro
  • Máis de 400 m2 de superficie fechada de exemplares novos de bidueiros e ameneiros foi arrasada

O pasado Luns 1 de Setembro, unha cuadrilla dunha suposta subcontrata de Unión Fenosa, con 3 motoserras e dúas desbrozadoras, foi sorprendida pola veciñanza do lugar talando unha zona do bosque de ribeira na Fraga de Menáncaro que está nunha situación de protección provisional mentres non se aproba definitivamente a modificación do PXOM, para a creación do "Eixo Verde".

Membros da Comunidade Menáncaro, paralizaron a tala, da suposta subcontrata de Unión Fenosa, cando xa estaba destruída unha parte importante do bosque de exemplares novos de bidueiros e ameneiros [1]. A Comunidade Menáncaro, inmediatamente chamou ao responsábel da Planificación do Eixo Verde -o concelleiro Angel Mato-, a Medio Ambiente, á Policia Local e ás organizacións ecoloxistas. Ao lugar desprazou-se a sección de Medio Ambiente da Policia Local, que solicitou licenza para a tala e a célula de identificación, cousa que a empresa subcontratista, non tiña e mesmo se negou a identificar, negando-se a informar de cal era a razón social da mesma, pois a furgoneta branca na que se desplazan estaba sen identificar. As persoas que formaban a cuadrilla forestal manifestaron que recibían ordes directas da delegación territorial de Unión Fenosa en Ferrol. A Policia Local convidou-lles a paralizar a tala e avandoar o lugar, levantando acta do acontecido.

Queremos entender que a cuadrilla forestal atendía ordes de Unión Fenosa para talar debaixo da Liña de Alta Tensión que atravesa a Fraga de Menáncaro. A normativa xeral a aplicar contempla uns metros a cada lado da linea, segundo unha fórmula [1,5 + U (Tensión nominal en kV. da línea superior)/100 metros] que establece a lexislación en vigor [2] deixando un corredor duns metros de ancho, o que ven supor, aproximadamente, talar uns 600 m2 do bosque de ribeira e uns 1600 m2 da carballeira. O que non conseguiu a inmobiliaria e cia en cinco anos o ía facer, supostamente, Unión Fenosa en pouco máis dun par de xornadas. Sen permisos nen licenza de nengún tipo e nunha zona que tanto nos constou que se protexera.

Ante esta situación, membros da Comunidade Menáncaro, de ADEGA e VERDEGAIA, mantiveron unha reunión co concelleiro Angel Mato, no día de onte, onde se analizou a situación e se nos garantizou que por parte do Concello non se autorizou nengunha tala e que se ía chegar ao fondo do asunto. Por outra banda tamén se garantizou de que non se ía autorizar nenguna intervención dese tipo e que se mantiña a protección de toda a Zona.

No caso de que en aplicación da lexislación vixente se tivera que habilitar unha zona de protección da liña definida pola zona de servidume de voo, incrementada por unha determinada distancia de seguridade a ambos os dous lados da mesma, tería que buscar-se unha solución de soterramento da linea ou desviación da mesma. O que non ten sentido é que unha lexislación en vigor desde 1968, aínda que derogada en 2008, -vai seguir vixente até setembro de 2010-, se intente aplicar agora pola brava e sen permisos, despois de ter pasado tantos anos sen facé-lo.

Desde a Comunidade Menáncaro instamos ao Concello de Ferrol a que defenda a Fraga de Menánaco desta nova ameaza e acelere o máximo que se poida todos os trámites e estudos necesarios para a recualificación do PXOM, para a protección definitiva e total da Fraga de Menáncaro como espazo protexido.

Pola Comunidade Menáncaro
Ramón REGUEIRO SANTIAGO, con DNI 32591787-M
COMUNIDADE MENÁNCARO
Fraga de Menáncaro
Serantes - Quia 155
15405 Ferrol [GALIZA]
Blogs da Comunidade Menáncaro:
http://menancaro.blogspot.com/
http://fragademenancaro.blogspot.com/
http://menancaroexpress.blogspot.com/
Correio-e da Comunidade Menáncaro:
menancaro@gmail.com

Nota.-

[1] Hai que ter en conta que os exemplares do bosque de ribeira do Río Aneiros que pasa pola Fraga, xa fora obxecto dunha tala case total no 2001. Onde mediou unha denuncia e a abertura dun expediente sancionador contra un dos propietarios maioritarios actuais e socio ao 50% do concelleiro Juan Fernández, Amando Romero Castrillón propietario da empresa SAT Agropino.

[2] Ver asunto sobre lexislación nos Arquivos Ártabros: Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias

Video da zona talada, no bosque de ribeira na Fraga de Menáncaro, o 1 de Setembro de 2009http://www.youtube.com/watch?v=iXJ2BzZi6R8

Relacionada:

O "Grande Anel Verde", do Concelho de Ferrol incluirá a "Fraga de Menáncaro", segundo o Concelheiro de Urbanismo
___________________

Nenhum comentário: