Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

terça-feira, dezembro 20, 2005

A Carvalleira de Menáncaro en Perigo

MOBILIZATE

A democracia representativa só ten sentido se está baseada no participación activa da cidadanía, se non convértese nunha oligocracia no que unhas poucas persoas gobernan e deciden por todo un pobo. Como cidadás e cidadáns responsables temos o dereito e o deber de participar activamente nos decisións tomadas, manifestando o naso rexeitamento ante propostas que atenten contra os intereses xerais da sociedade.

No caso que nos ocupa, denunciamos as irregularidades urbanísticas que se están a levar a cabo neste concello, concretamente en Menáncaro, onde se proxecta realizar unha urbanización, a costa da destrución de case cinco hectáreas da fraga máis antiga e mellor conservada do naso concello.
Aínda snbendo que este proxecto vulnera o articulado de Le¡ do Solo, a Le¡ de Hábitats e o propio Plan Xeral de Ordenación Municipal, continúan coa súa teima de seguir adiante, desatendendo as nosas alegacións e reclamacións, malia tratarse dunha superficie incluida no Catálogo de Bens Protexidos do Concello de Ferrol.

A financiación dun concello non pode estar baseada unicamente no crecemento urbanístico, por medio da recadación de impostos ou a búsqueda da máxima rendibilidade económica do territorio, corréndose o risco da perda do patrimonio natural e cultural. Son políticas enganosas baseadas na idea dun desenvolvemento aparente que esconde a incapacidade de realizar unha xestión válida que dea solución aos problemas.

E por isto que demandamos do Concello de Ferrol a paralización deste proxecto urbanístico e a creación dunha figura de protección que garanta a conservación da Carvalleira de Menáncaro.

Nenhum comentário: