Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

sexta-feira, dezembro 23, 2005

No 2005

* 21/01/2005.- A Plataforma polo Transporte Público e Sustentable de Ferrol, integrada por ADEGA (Trasancos), CGT,.EU-IU e NÓS-up, remite un escrito á Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente) expoñendo as consideracións de dita plataforma aos tres corredores ferroviarios plantexados no "Estudio Informativo de Accesos Ferroviarios a las Obras de Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) en el Cabo Prioriño Chico ". No escrito advírtese que ó trazado superficial do Corredor Norte afectaria ao Río da Sardiña e o seu contorno e que unha das bocas do tunel pódería afectar á Fraga de Menáncaro, entre outras consideracións.

* 21/03/2005.- Con motivo do Día Forestal Mundial, membros/as de ADEGA (Trasancos) entregan no Rexistro Municipal do Goncello de Ferrol arredor de mil (1000) sinaturas de apoio da cidadanía para demandar, unha vez máis, a proteción legal das fragas ferrolás de Menáncaro (Serantes), A Pega e Casa do Monte (Leixa), Monte Fontelo (A Graña) e As Forxas (Covas). En realidade, o número real,de sinaturas foi de oitocentas noventa e unha (891). A entrega de sinaturas foi cuberta polo Diario de Ferrol, El Correo Gallego, Radio Nacional, Radio Cope, Europa Press e Canal 31, os cales entrevistan ao Presidente de ADEGA (Trasancos) sobre o asunto. No Rexistro Municipal entregase, ademáis, un escrito no que se solicita novamente un exemplar do "Catálogo de masas arbóreas e de exemplares de interese dentro do ámbito da zona rural do Concello de Ferrol ".

* 30/04/2005.- O Comité de Defensa Natural e Patrimonial dos Montes de Brión e de Leixa; integrado por ADEGA (Trasancos), Clube de Montaña Ferrol, EU-IU, Galiza Solidaria, Nós-up, SGHN (Ferrol), veciñas/os de Brión e de Leixa, levan a cabo un roteiro pola parroquia de Leixa.- O roteiro, aberto a toda a cidadanía, partiú ás 10:00 hs da mañá da Casa do Monte, visitando previamente a carballeira existente nas inmediacións deste pazo. Depois visitouse a Fraga da Pega, Fonteiroa, o Castro de Leixa, as veigas do Río Freixeiro, a Hermida de Leixa, Ameneiral do lugar de Castro (Leixa) para lógo regresar ao mesmo lugar de partida. O obxectivo desté roteiró, no que participaron arredor de quince persoas, tivo como obxecto sensibilizar é dar a - coñecer aos/ás participantes a riqueza natural e patrimonial que posue a parroquia ferrolá de Leixa, parte da cal perderíase para sempre de levarse a cabo o polígono industrial (parque empresarial) previsto nesa parroquia.

* 26/07/2005.- Tras someterse a información pública o "Plan de Sectorización de Menáncara - Serantes" (D.0.G. n° 141 do 22/07/2005), ADEGA (Trasancos) remite un escrito ao Concello de Ferrol no que solicita copia da Memoria xustificativa, do Estudo de Impacto Ambiental e de diversos planos relacionados co devandito plan.

*19/08/2005.- ADEGA (Trasáncos) formula alegacións ante o Concello de Ferrol ao "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" (D.O.G. n° 141 do 22/07/2005), tras someterse a información pública durante un mes. Ademáis, de persoarse ADEGA (Trasancos) como parte interesada no devandito expediente, solicita a desestimación do devandito Plan de Sectorización por implicar a destrución da carvalleira existente en Menáncaro. Asimesmo, demanda que se adopten as medidas oportunas para preservar íntegramente a citada carvalleira.

*25/08/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) convoca unha Rolda de Prensa na sede-do Ateneo Ferrolán, ás 12:30 hrs, para informar aos meios de comunicación sobre as alegacións formuladas por dita delegación ambientalista ao "Plan de Sectorización de 1Menáncara-Serantes". Á Rolda de Prensa asisten a Televisión de Galicia - TVG, o Diario de Ferrol e La Voz de Galicia. Á tarde, o Presidente da devandita delegación é entrevistado telefónicamente por unha xornalista de El Correo Gallego sobre o asunto de referencia.

*21/09/2005.- Trala presentación de alegacións ao "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes", membroslas de ADEGA (Trasancos) e da SGHN (Ferrol) manteñen unha xuntanza, ás 18:00 hs da tarde, na sede da Fundaçom Artábria para organizar unha campaña en defensa da Fraga de Menáncaro. Na xuntanza, acordase repartir panfletos, instalar unha mesa para a recollida de sinaturas, instalar un panel con fotografias das fragas ferrolás, etc., o día 7 de outubro (Día Mundial do Hábitat) na Praza de Armas de Ferrol, de 12:00 a 14:00 hs. ; Asimesmo, acordase organizar un breve percorrido pola Fraga de Menáncaro para o Domingo día 16 de outubro, ás 11:00 hs (ficando no cruce da Ermida de Chamorro) e mercar tres lenzos de tea para deseñar unhas faixas alusivas á proteción da Fraga de Menáncaro. Ademáis, acordase redactar un novo prego de sinaturas para demandar a preservación da devandita fraga.

*06/10/2005.- Con motivo do Dia Mundial do Hábitat (7 de outubro), ADEGA (Trasancos) remite un comunicado de prensa aos medios de comunicación (La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, Localia TV, Canal 31, Cadena Dial, Radio Cope, TVG -Ferrol, Radio Fusión, El Correo Gallego e Radio, Galega-Ferrol) informando sobre a delicada situación que na . actualidade atravesan os hábitats forestais autóctonos do municipio ferrolán debido a inexistencia de accións políticas de verdadeiro caracter conservacionista. No comunicado pídese que se abandone a política destructiva que desde dito organismo vense practicando, apostando por un verdadeiro desenvolvemento sostibel dacordo cas directrices da Axenda 21 Local. Asimesmo, infórmase que o día 7 do mes en curso, aproveitando a celebración do dia do hábitat, vaise instalar unha mesa na Praza de Armas do Concello de Ferrol para recoller sinaturas, de 12:00 a 14:00 hs, a favor da conservación da Carvalleira de Menáncaro, ameazada pola urbanización dos seus terreos ("Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes") e que o acto será aproveitado para informar á cidadanía sobre a situación das fragas ferrolás.

*07/1012005.- Arredór das 10:30 hs da mañá, o Presidente de ADEGA (Trasancos) é entrevistado en directo no programa "Ágora" de Radio Fusión (antes Radio Fene) sobre o acto reivindicativo relacionado coa conservación das fragas ferrolás, previsto ás 12:00 hs na Praza de Armas de Ferrol, coincidindo co Dia Mundial do Hábitat. Arredor das 11:00 hs, tamén é entrevistado telefónicamente pola Radio Galega (delegación de Ferrol), sobre o mesmo acto reivindicativo.

*07/10/2005.- Con motivo do Dia Mundial do Hábitat, ADEGA (Trasancos) instala, de 12:00 a 14:00 hs, unha mesa na Praza de Armas de Ferrol para recoller sinaturas á favor da conservación da Fraga de Menáncaro (Serantes), ameazada polo "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes", . ademáis de repartir entre os/as cidadans/as un panfleto no que se informaba da delicada situación que atravesan as fragas ferrolás. Asimesmo, desplegase unha pancarta alusiva á proteción, non só da Fraga de Menáncaro, senón tamén á de Monte Fontelo (A Graña), A Pega e Casa do Monte (Leixa) e o Acivreiral das Forxas (Covas) e instalase un panel con fotografias da Carvalleira de Menáncaro. Recolléronse un total de setenta e unha (71) sinaturas. O acto foi cuberto por diversos medios de comunicación.

*10/10/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega no Rexistro do Concello de Ferrol un escrito informando da celebración, de 12:00 a 14:00 hs, dun acto reivindicativo na Praza de Armas para o día 14 do mesmo mes co obxecto de recoller máis sinaturas a favor da preservación da Carvalleira de Menáncaro (Serantes) e repartir un panfleto informativo á cidadanía ademáis de desplegar unha pancarta alusiva e instalar un pequeno panel para expoñer fotografias da devandita masa arbórea.

*13/10/2005.- ADEGA (Trasancos) remite aos medios de comunicación locais unha nota informativa para lembrarlles que o dia 14 do mes de referencia recolleríanse na Praza de Armas de Ferrol máis sinaturas a favor da conservación da Carvalleira de Menáncaro e que o dia 16 do mesmo mes previase un percorrido por dita masa arborea. _

*14/10/2005.- Apesares das condicións meteorolóxicas (orballo) ADEGA (Trasancos) instala, de 12:00 a 14:00 hrs, unha mesa na Praza de Armas de Ferral para recoller novamente sinaturas a favor da preservación da Fraga de Menáncaro (Serántes), ameazada polo "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes", ademáis de repartir entre os/as cidadans/as un panfleto no que se informa da delicada situacióri que atravesan as fragas ferrolás. Asimesmo, desplega unha pancarta alusiva á proteción; non só da Fraga de Menáncaro, senón tamén á de Monte Fontelo (Á Graña), A Pega e Casa do Monte (Leixa) e o Acivreiral das Forxas (Covas) e instala un panel con fotografias da Carvalleira de Menáncaro. Recolléranse un total de trinta (30) sinaturas.

*16/10/2005.- ADEGA (Trasancos) leva a cabo o percórrido previsto ás 11:00 hs da mañá pola Fraga de Menáncaro (Serantes), para que a cidadanía coñeza este patrimonio forestal ameazado polo "Plan de Sectorización de Menáncaro-Serantes". Arredor de coa.renta (40) persoas participan no percorrido pola devandita fraga. '

*18/10/2005.- ADEGA (Trasancos) remite (por Fax) un escrito á Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia no que solicita unha entrevista co Director Xeral para falar, no máis breve prazo posibel, sobre o "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" ao implicar á destrución da Carvalleira existente en dito lugar.

*21/10/2005.- ADEGA (Trasancos) remite un escrito ao Concello de Ferrol no que solicita manter unha entrevista co Alcalde e co Concelleiro de Medio Ambiente, de forma simultanea, para falar do "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" no máis breve prazo posibel.- Ademáis, como medida cautelar, solicítase que o Concello desautorice a tala de calquera árbore que forme parte da Carvalleira de Menáncaro, mentres non se resposten ás alegacións formuladas ao devandito plan e este non sexa aprobado definitivamente, se procede. Ademáis, remítese unha carta aos partidos da oposición (EU-IU, BNG e PSOE) para falar tamén do mesmo asunto.

*22/10/2005.- A raiz do obradoiro sobre o bosque autóctono organizado pola Concellería de Medio Ambiente de Ferrol na Aula de Ecoloxía Urbana, ADEGA (Trasancos) remite un comunicado de prensa aos medios de comunicación (Diario de Ferrol, La Voz de Galicia, Localia TV, Canal 31, Cadena Dial; Radio Cope, TVG-Ferrol, Radio Fusiótr, El Correo Gallego e Radio Galega-Ferrol) denunciando a hipocrisía deste acto cando o Concello está a promover unha urbanización ("Plan de Sectorización de Menáncara-S.erantes") no Lugar de Menáncaro que destruiría a carvalleira existente nese lugar, de levarse a cabo, e non facer absolutamente nada para protexer legalmente os últimos reductos de bosque autóctono non ripícolas que sobreviven a duras penas no municipio. No comunicado, recoméndase ao Concelleiro de Medio Ambiente que primeiro se conciencen el e os seus compañeiros de Governo sobre a importancia de preservar as fragas e predique co exemplo impedindo que se destrua a Carvalleira de Menáncara pola urbanización proxectada. No comunicado tamén se informa da entrevista solicitada co Alcalde, co Concelleiro de Medio Ambiente e cos partidos da oposición (EU-IU, BNG e PSOE).

*23/10/2005.- ADEGA (Trasancos) e veciños do lugar afectados polo "Plan de Sectorización de Menáncaro-Serantes" penduran unha pancarta nas inmediacións da confluencia da estrada de Cóvas coa da Ermida de Chamorro, na parroquia de Serantes (Ferrol), ca lenda "Proteción para a Fraga de Menáncaro. Non á urbanización", para chamar a atención sobre este asunto. A faixa foi pendurada a máis de catro metros do chan aproveitando dous postes do tendido eléctrico e do alumeado público.

*24/10/2005.- ADEGA (Trasancos) emite o seu segundo programa radiofónico "O Souto" na recentemente constituida Radio Fihspin (93.0 da F.M.), presentado en directo polo compañéiro Ernesto López, de 20:00 a 21:00 hs. Neste segundo programa falouse, entre outros asuntos, da campaña para preservar a Carvalleira de Menáncaro.

*25/10/2005.- ADEGA (Trasancos) remite (por fax) un escrito á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no que solicita unha entrevista urxénte co Director Xeral para que, antes de adoptar unha resolucióm ao "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes", se escoiten as consideracións de ADEGA (Trasancos) ao respeito.

*26/10/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) entrevistase coa Concelleira do Grupo Municipal de EU-IU de Ferrol, Yolanda Díaz, e con dous membros máis dese partido (entre eles Ignacio Allegue), para coñecer a súa postura sobre este tema e pedirlles que fagan todo o posibel para evitar a destrución da carvalleira existente no lugar de Menáncaro pola urbanización proxectada. A Concelleira de EU-IU manifesta que o partido que representa está dacordo en preservar a carvalleira, comprometéndose verbalmente a facer todo o posibel pola súa conservación a pesares das dificultades legais existentes.

*26/10/2005.- Membros de ADEGA (Trasancos) e un veciño do lugar afectado polo "Plan de Sectorización de Menáncara-serantes" sustituen a pancarta pendurada nas inmediacións da confluencia da estrada de Chamorro coa de Covas o dia 23/10/05, danada polo vento, por outra nova co lema "A urbanización ameaza a carvalleira de Menáncaro ".

*27/10/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) entrevistase coa Concelleira do Grupo Municipal do BNG de Ferrol, Ana Maria Vérez, para coñecer a postura deste partido político sobre o "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" e pedirlles que fagan todo o posibel para evitar a destrucción da Carvalleira de Menáncaro. A Concelleira do BNG manifesta que o partido que representa xa estaba atendendo este asunto, de feito fixeran varias declaracións nos medios de comunicación denunciando o "pelotazo urbanístico" que implicaría a éxecución de dito plan, ademáis de formular unha pregunta por escrito ao Alcalde da Corporación para aclarar certos aspectos da tramitación e da xustificación do mesmo, prevendo que se resposte no Pleno convocado para as 19:00 hs do mesmo día. Tamén indica que xurídicamente estaría moi complicado paralizar o plan e que a única via sería a política.

*27/10/2005.- Membros/as de ADEGA (Trasancos) e veciños/as afectados/as asisten ao Pleno Municipal convocado ás 19:00 hs do serán no que, entre outros asuntos, o Alcalde respostaria a pregunta efectuada pola Concelleira do Grupo Municipal do BNG, Ana Maria Verez, sobre a urbanización prevista no "Plan de Sectorizacíón de Menáncara-Serantes". Tras agardar até o final do acto, o Alcalde comunica que as cuestións plantexadas pola Concelleira do BNG serían respostadas por escrito.

*28/10/2005.- ADEGA (Trasancos) remite un comunicado de prensa aos medios de comunicación (Diario de Ferrol, Localia TV, Cadena Dial, Cope Ferrol, TLG Ferrol, Radio Fusión e La Voz de Galicia) para denunciar a retirada das pancartas alusivas á conservación da Carvalleirá de Menáncaro, penduradas na confluencia da estrada de Chamorro coa de Covas e no camiño asfaltado de Quia, mentres varios/as membros/as de ADEGA (Trasancos) asistian ao Pleno do 27/10/05. Aproveitase para denunciar tamén a presencia de madeiristas na zona e informase do escrito presentado ante o Concello de Ferrol para demandar do Governo local que se desestimara calquera solicitude de corta na carvalleira de Menáncaro mentres non se resolva definitivamente o expediente relacionado co "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes". Tamén se pide do Governo local que deixe de actuar como unha axencia inmobiliaria e suspenda a tramitación do citado plan de sectorización para evitar. a destrucción da carvalleira. Por último, informase no comunicado sobre o roteiro previsto pola Carvalleira de Menáncaro para o dia 6 de novembro.

*31/10/2005.- ADEGA (Trasancos) emite o seu terceiro programa radiofónico "O Souto" na Radio Filispím (93.0 da F.M.), de 20:00 a 21:00 hs. Neste terceiro programa falouse, entre outros asuntos, do "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes".

*02/11/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega no Rexistro do Concello de Ferrol un escrito informando da celebración, de 12:00 a 14:00 lis, dun novo acto reivindicativo na Praza de Armas para ó dia 4 do mesmo mes co obxecto de recoller máis sinaturas a favor da preservación da Carvalleira de Menáncaro (Serantes) e repartir un panfleto informativo á cidadanía, ademáis de desplegar unha pancarta alusiva e instalar un pequeno panel para expoñer fotografias da devandita masa arbórea.

*04/11/2005.- ADEGA (Trasancos) ínstala novamente, de 12:00 a 14:00 hs, unha mesa na Praza de Armas de Ferrol para récoller máis sinaturas a favor da preservación da Carvalleira de Menáncaro (Serantes) e repartir entre os/as cidadans/as un panfleto no que se informaba da delicada situación que atravesan as fragas ferrolás. Asimesmo, desplegase unha pancarta alusiva á proteción, non só da Fraga de Menáncaro, senón tamén á de Monte Fontelo (A Graña), A Pega e Casa do Monte (Leixa) e o Acivreiral das Forxas (Covas) e instalase un panel con fotografias da Carvalleira de Menáncaro. Recóllense en total trinta e unha (31) sinaturas.

*05/11/2005.- Membros/as de ADEGA (Trasancos), da SGHN (Ferrol) e un veciño do lugar afectado polo "Plan de Sectorización de Menáncaro-Serantes" penduran unha nova pancarta nas inmediacións da confluencia da estrada de Covas coa da Ermida de Chamorro, na parroquia de Serantes (Ferrol), coa lenda "Conservemos a Carvalleira de Menáncaro. Non á urbanización ", tras ser saboteada a anteriormente existente.

*06/11/2005.- ás 11:00 hs, ADEGA (Trasancos) leva a cabo un roteiro póla Carvalleira de Menáncaro con numerosa participación e ambiente festivo. Arredor de sesenta (60) persoas participan na marcha pola citada carvalleira, encabezada por gaiteiros e percusionistas que animaron o acto reivindicativo. Ante o éxito deste percorrido, convocase outra marcha para o día 20/11/2005.

*07/11/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) entrevistase, arredor das 18.-00 hs, cos Concelleiros do Grupo Municipal do PSOE de Ferrol, Manuel Lorenzo Ramos e Mercedes Carbajales, para pedirlle a este partido que faga todo o posibel por evitar a destrucción da Carvalleira de Menáncaro, unha vez expostas as razóns para xustificar a conservación da citada masa arbórea. Aproveitase para convidar aos membros/as de dito partido a participar no roteiro previsto para o dia 20/11/05 pola Carvalleira de Menáncaro para que coñezan de primeira man o patrimonio forestal que se pretende destruir. Os Concelleiros do PSOE comprometense verbalmente a estudar a fondo o asunto para ver que posibilidades ha¡ de evitar a desfeita.

*10/11/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega un escrito no Rexistro do Concello de Ferrol reiterando as alegacións formuladas ao "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" e adxuntase como anexo das mesmas o "Informe sobre la flora y vegetación de la fraga de Menáncaro, Serantes (Ferrol, A Coruña)", elaborado polo Biólogo da Universidade de Santiago de Compostela, Jaime Fagúndez. No escrito solicítase que, dacordo ca Le¡ do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, se dicte resolución expresa sobre as alegacións formuladas por ADEGA (Trasancos) ao devandito plan e se lle notifique por escrito,dacordo con a sua condición de interesada; pois desde que se formularon as alegacións o Concello non respostou oficialmente nen informou sobre a situación da tramitación do expediente.

*10/11/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega un comunicado de prensa na recepción do xornal Diario de Ferrol informando sobre o escrito apresentado no Rexístro do Concello de Ferról no cal se reiteran as alegacións formuladas ao devandito plan; se adxunta o "Informe sobre la flora y vegetación de la fraga de Menáncaro, Serantes (Ferrol, A Coruña)" da Universidade de Santiago de Compostela; se demanda que se dicte resolución expresa sobre as alegacións formuladas por AIDEGA (Trasancas) ao "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" e se lle notifique por escrito. No comunicado tamén se chama a atención sobré o feito de que a Dirección Xeral de Urbanismo devolva o expediente só por non estar asinados todos os planos, cando existen outras irregularidades como qúe o Estudo de Impacto Ambiental careza de rigor e de obxectividade e sexa unha copia doutro E.LA. Tamén se-informa do roteiro previsto pola Carvalleira de Menáncaro para o día 20/11/05.

*10/11/2005.- Un membro de ADEGA (Trasancos) é entrevistado, en directo no programa "NH" de Radió Filispím (93.0 da FM) sobre a urbanización que afecta á Carvalleira de Menáncaro, ademáis doutros asuntos.

*15/11/2005.- Publicaçom dum Blog para informar, coordenar e denununciar sobre tudo o que aconteça aoredor da luita pola defesa da Crvalheira de Menáncaro.

*18/11/2005.- ADEGA (Trasancos) e a Asociación Cultural "Os Picos do Sol" remiten un comunicado de prensa aos meios de comunicación locais (Diario de Ferrol, Localia TV, Canal 31, Cope Ferrol, Radio Fusión e La Voz de Galicia) informando do percorrido previsto pola Carvalleira de Menáncaro (Serantes), T.M. de Ferrol, para o Domingo día 20 de novembro, ás 11:00 hrs. No comunicado, infórmase tamén das actividades incluidas neste roteiro para os/as nenos/as como "a procura de pegadas na fraga" ou o contacontos "o home que prantaba árbores", ademáis de informar aos adultos do impacto ambiental que conlevaría o "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" na carvalleira. Todo elo acompañado da música de gaitas e doutros instrumentos. A través do comunicado convídase a toda a sociedade ferrolá, incluidos partidos governantes e da oposición, para que coñezan a carvalleira que se pretende destruir.

*18/11/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) e varios veciños afectados polo "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" entrevistanse co Concelleiro de Urbanismo de Ferrol, o Sr. Francisco Pita-Romero. Este disculpa a ausencia do Arquitecto da inmobiliaria promotora da urbanización que se prevé en Menáncaro por motivos de saúde. A proposta do Concelleiro foi a de manter o Plan de Sectorización previsto en Menáncaro mais coa posibilidade de facer unha serie de modificacións tendentes a conservar máis zona arborada da contemplada inicialmente. ADEGA (Trasancos) manifesta que dita medida non garantizaría o mantemento da biodiversidade na zona afectada ao non ser a urbanización previstá compatibel coa conservación da mesma. Asimesmo, pídeselle ao Concelleiro que evite a execución do plan de sectorización en Menáncaro por implicar a destrucción da carvalleira existente buscando, en todo caso, outro lugar alternativo para construir a urbanización. O Concelleíro, mantendose firme na súa postura, manifesta que de buscar outro emplazamento habería que indennizar económicamente aos proprietarios afectados de Menáncaro. En canto á protección legal da carvalleira dí que habería que facer unha revisión de todo o PXOM para recalificar os terreos, dado que non se podería facer unha modificación pontual. ADEGA (Trasancos) discrepa de tales afirmacións aclarando que a búsqueda doutro lugar alternativo ou a recalificación dos terreos de Menáncaro para protexer a carvalleira dependería da vontade política, pois legalmente sería posibel. Tamén se lle plantexa ao Concelleiro a posibilidade de permutar unha parcela municipal polos terreos de Menáncaro, ao que o Concelleiro respóstou que non se dispoñían de terreos municipais coa mesma calificación urbanística que Menáncaro. Apesares de que o Concelleiro de Urbanísmo defendeu en todo momento a súa proposta de manter o plan de sectorización en Menáncaro, interesouse por manter novos contactos.

*20/11/2005.- ADEGA (Trasancos) e a Asociación Cultural Os Picos do Sol levan a cabo un terceiro roteiro pola Carvalleira de Menáncaro no que se incluen outras actividades dirixidas aos máis novos como "a procura de pegadas na fraga ", consistente na identificación dos animais que habitan a fraga a través das súas pegadas, e o contacontos "o home que prantaba árbores" (este último non se levou a cabo finalmente), ademáis de informar aos adultos do impacto ambiental que conlevaría o "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes" na devandita carvalleira. Arredor de trintá e cinco (35) persoas participan na marcha pola citada carvalleira, encabezada por gaiteiros e percusionistas para animar o acto reivindicátivo.

*24/11/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega un escrito no Rexistro da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, dirixido ao Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, no que se adxunta copia das alegacións formuladas por ADEGA a dito plan, copia do "Informe sobre la flora y vegetación de la fraga de Menáncaro, Serantes (Ferrol, A Coruña)" e copia das páxinas 21 e 22 do Catálogo de Bens Protexidos do PXOM ferrolán, para os efectos oportunos, dado que o expediente do "Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes", está a ser revisado por dito organismo. Ademáis, solicítase que se axilice a entrevista solicitada no mes de outubro para que, antes de que se dicte resolución sobre o devandito plan de sectorización, se escóiten as consideracións de ADEGA (Trasancos) ao respecto.

*01/12/2005.- O Presidente de ADEGA (Trasancos) e unha representante da SGHN (Ferrol) entrevistanse en Santiago de Compostela co Director Xeral de Urbanismo da Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte da Xunta, o Sr. Ramón Lueje. O obxectivo da entrevista foi denunciar as diversas irregularidades que presenta o expediente do "Plan de Sectorización de Menáncaro-Serantes" e pedir un informe desfavorabel ao respeito. Entre outras consideracións, indicouse que a Carvalleira de Menáncaro fica amparada polo Catálogo de Proteción de Bens do PXOM ferrolán e polo tanto non podería ser destruida pola urbanización prevista. O Director Xeral recoñece certas irregularidades do Plan de Sectorización de Menáncara-Serantes, mais a última palabra tíñaa a Conselleira. Previamente, entregase no Rexistro un escrito dirixido ao devandito Director Xeral de Urbanismo, adxuntando copia das alegacións formuladas por ADEGA (Trasancos) a dito plan, do informe botánico da USC e das paxinas 21 e 22 do Catálogo de Bens Protexidos do PXOM ferrolán, no que se catalogan con caracter xeral as masas de caducifolias do termo municipal. No escrito solicítase que se emita un informe desfavorabel e se requira ao Concello de Ferrol a protección integral da Carvalleira de Menáncaro.

*01/12/2005.- ADEGA (Trasancos) e a SGHN (Ferrol) presentan un DVD é organizan unha charla debate sobre os valores ambientais e as ameazas que padece a Fraga de Menáncaro e outro5 enclaves naturais do municipio. O acto levase a cabo no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán e arredor de 17 persoas asisten ao acto.

*04/12/2005.- ADEGA (Trasancos) e a Asociación Cultural Os Picos do Sol levan a cabo un cuarto roteiro reivindicativo polá Carvalleira de Menáncaro. Ainda que estaban previstas unha serie de actividades para os/as máis novos/as como "buscando rastros na fraga ", consistente na identificación dos animais que habitan a fraga a través das súas pegadas, e o contacontos "bosques con historia", finalmente non se levaron a cabo por non asistir nenos/as. Arredor de vinte e sete (27) persoas participan na marcha pola citada carvalleira, ao son de gaitas e tambores.

*07/12/2005.- ADEGA (Trasancos) entrega un escrito no Rexistro do Concello de Ferrol informando do pasárruas previsto, xunto coa Asociación Cultural Os Picos do Sol, para o 09/12/O5, ás 19:00 hrs, co obxecto de reivindicar a conservación da Carvalleira de Menáncaro.

*09/12/2005.- ADEGA (Trasancos) e Os Picos do Sol levan a cavo o pasarruas previsto as 19:00 hrs polas principais ruas e prazas do centro urbano de Ferrol para reivindicar a conservación da Carvalleira de Menáncaro (Serantes). A comitiva de gaiteiros, percusionaistas, disfraces de árbores e xente diversa partiú dos Cantóns de Molíns (Praza da Constitución) ás 19:30 hs en dirección á Praza de Armas a través das ruas Terra, Real, Mendez Núñez e Dores. Antes de rematar o acto, levase a cabo unha breve representación teatral na Praza de Armas e lese un manifesto.

*18/12/2005.- ADEGA (Trasancos) e a Asociación Cultural Os Picos do Sol levan a cabo un quinto roteiro reivindicativo pola Carvalleira de Menáncaro. Arredor de trinta e duas (32) persoas participan na marcha ao son das gaitas e dos tamborís.

*21/12/2005.- ADEGA (Trasancos) remite (por fax) un escrito ao Concello de Ferrol e á Subdelegación do Governo informandov do novo pasarruas previsto por ADEGA (Trasancos) e a Asociación Cultural Os Picos do Sol para o 23/12I05, co obxecto de reivindicar -unha vez máis- a conservación da Carvalleira de Menáncaro.

*23/12/2005.- ADEGA (Trasancos) e Os Picos do Sol levan a cabo o pasarruas previsto ás 19:15 hs polas principais ruas e prazas do centro urbano de Ferrol para reivindicar a conservación da Carvalleira de Menáncaro (Serantes). A comitiva parte dos Cantóns, de Molíns (Praza da Constitución) arredor das 20:15 hs, percorrendo as Ruas Terra, Real, Méndez Núñez, Dores e Praza de Armas onde, antes de rematar, leuse un manifesto. A pesares de remitir con varios dias de antelación un fax ao Concello de Ferrol e á Subdelegación do Governo informando do pasarruas, o acto foi boicoteado polo Governo local dado que non ordenou á Policía Local encabezar a comitiva para abrir paso e paralizar momentaneamente o tránsito de veículos, como se fixo no anterior pasarruas.

Nenhum comentário: