Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

quarta-feira, abril 18, 2007

Pretenden aprovar a urbanizaçom por silêncio administrativo esta Sexta-Feira 20 de abril: Convocatória de Reuniom urgente no Ateneo Ferrolán

Este venres 20 de Abril, en Pleno extraordinario ás 9 e 1/2 da mañá, pretenden aprobrar o Plano de Sectorización Menáncara-Serantes, para que o "Pleno da Corporación se pronuncie sobre a aprobación definitiva por silencio administrativo positivo".

Ao noso entender o Concello non pode alegar silencio administrativo, sen ter en conta o Informe [REX. Nº 037435 e data 01.12.2006], desa D. X. de Urbanismo, DESFAVORÁBEL AO PLANO DE SECTORIZACIÓN, pois considerámolo vinculante e preceptivo, como así dispón a lexislación vixente no artigo 86.1.d) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección de medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004. Polo que consideramos que non se pode aplicar silencio administrativo, pola excepción clara que se indica no Artigo 90.3 da Lei 9/2002 que non foi modificado pola 15/2004 na sua nova redacción. Este artigo establece "que non se aplicará o silencio administrativo estimatorio cando os plans ou instrumentos contuviesen determinacións contrarias á Lei, aos plans de superior xerarquía ou ás directrices de ordenación do territorio de Galiza". E na propia resolución desa Dirección Xeral faise mención expresa a que o Plano de Sectorización Menáncaro-Serantes non se axusta ao PXOM, que incumple a Lei do Solo e que non respecta as áreas de protección do contorno do río Aneiros e das masas de caducifolias.

A Comunidade Menáncaro diante deste anuncio, vai ter unha reunión no Ateneo Ferrolán hoxe, 18 de Abril as 20:00 hs, para analizar a situación e propoñer medidas concretas a realizar, desde accións até xudicializar o asunto poñendo en mans do fiscal toda a documentación adiantadndoque no Concello de ferrol, vaise cometer un delito urbanístico de prevaricación, ademais dun atentado ecolóxico contra un espazo natural único no concello.

Achegamos escrito en anexo que apresentamos hoxe no rexistro da Xunta de Galicia, dirixido á Dirección Xeral de Urbanismo, así como o que lle entregou onoso representante Ramón Regueiro ao Presidente da Xunta de Galicia o pasado 14 de abril, nunha entrevista que mantivo con el, onde lle solicitou que fixera todo o posíbel para paralizar este atentado ecolóxico.

Convidamos tamén a ADEGA, SGHN e VERDEGAIA.

Ramón Regueiro Santiago
Lugar de Quiá, 180
Serantes-Ferrol [15405]

Telefono.: 981327494
Telemóbel: 630287900

correio-e:
menancaro@gmail.com

Blog da Comunidade Menáncaro:
http://menancaro.blogspot.com

Blog Menáncaro Formación Senlleira:
http://fragademenancaro.blogspot.com/

Um comentário:

Anônimo disse...

Es increíble que el alcalde de Ferrol y el propio concello de Ferrol no se preocupen de preservar la mejor carballeira (que el propio Concello ha propuesto para el catálogo de Arbores Senlleiras de Galicia) de Ferrol y posibiliten que sea sustiuidad por una lujosa urbanización de chalets adosados, hotel,etc,etc,
¡todavía estamos a tiempo de evitar esta barbaridad!
Un saludo
Antonio Gª