Sítio na rede para denunciar o projecto de urbanizaçom que pretende borrar do mapa umha das poucas fragas de espécies autóctonas que há em Ferrol
correio-e: menancaro@gmail.com

segunda-feira, abril 16, 2007

Pretenden dar por aprovado presunta e definitivamente o Plano de Sectorizaçom de Menáncaro, por entender que se prozuço Silêncio Administrativo

A continuaçom trancrevemos, pola sua importáncia, umhas notícias , referentes ao acontecido na Comisión Municipal de Urbanismo a passada Sexta-Feira, 13 de Abril de 2007, onde a citada Comissom, deu o visto bom a umha proposta do Concelheiro Guillermo Evia, de dar por aprovado presunta e definitiva mente o Plano de Sectorización de Menáncaro - Serantes, por entender que se prozuço Silêncio Administrativo, por parte da Xunta de Galicia ao emitir as Conselherias implicadas sendos informes fora de prazo.

Nota as fotografias som de Miguel Anxo.
Diario de Ferrol
14 de Abril de 2007

O pleno deberá ratificar a aprobación do plan de Menáncaro
O grupo de goberno, cos votos a favor de PP e IF e o rexeitamento de BNG e EU-IU -o PSOE reservouse para o pleno-, deu o visto bo ao plan de sectorización de Menáncaro, alegando silencio administrativo da Xunta, que emitiu un informe desfavorable fose de prazo. O dictame do secretario foi decisivo para que Urbanismo incluíse este punto na orde do día.

REDACCIÓN > FERROL

O pleno da corporación terá a última palabra para dar o visto bo ao plan de sectorización de Menáncaro, un polémico proxecto impulsado pola promotora Bros Noroeste que se traduciría na construción de 69 chalés de luxo e un hotel nesta zona pertencente á parroquia ferrolana de Serantes. Onte, a comisión de Urbanismo ditaminou favorablemente a proposta, que recibiu os votos dos socios de goberno, PP e IF, e o rexeitamento de BNG e Esquerda Unida-Esquerda Unida. O PSOE, pola súa banda, reservouse a súa opinión para o pleno, que en principio sería o ordinario de fin de mes -previsto para o día 26-, aínda que este punto podería incluírse nunha sesión extraordinaria anterior en caso de celebrarse e se así o decidise o alcalde.

A aprobación definitiva baseouse, por parte do concelleiro delegado de Urbanismo, Guillermo Evia, no silencio administrativo da Xunta. Neste sentido, cabo recordar que a Dirección Xeral de Urbanismo emitiu un informe desfavorable a devandita iniciativa, aínda que este realizouse fóra de prazo.

Como indicou o edil "popular", o secretario municipal realizou un informe no que conclúe que tendo en conta a mencionada circunstancia, que o Concello seguiu as canles pertinentes e, á vista de que os dictames favorables do oficial maior e do arquitecto municipal -este último afirma que o plan de sectorización non incumple ningunha norma urbanística-, a iniciativa quedou aprobada por silencio administrativo.

"Queixume profundamente que non se emitiron os informes en prazo", manifestou onte Evia, que engadiu que "á vista deste último informe (o do secretario), hai que entendelo aprobado".

A resposta dos grupos da oposición non se fixo esperar. O BNG, que votou en contra por entender que non cabo a posibilidade de aplicar este criterio legal, asegurou que discrepa "abertamente" dos informes que sustentan a aprobación do plan de sectorización. En concreto, os nacionalistas consideran que o silencio administrativo "non é posíbel, posto que a urbanización prevista incumpre a Lei do Só de Galiza", tal e como poñen de manifesto nos seus dictames desfavorables as Consellerías de Política Territorial e Medio Ambiente. Ademais, afirma o Bloque que o goberno local non actúa con transparencia, recordando que o alcalde, Juan Juncal, "non deu as explicacións oportunas a respeito dá participación do primeiro tenente de alcalde neste proxecto urbanístico".

Tamén EU-IU denunciou a aprobación do plan de sectorización, destacando que "ou goberno local, facendo oídos xordos a reiterados informes desfavorables da Xunta, obstínase en levar adiante este gravísimo ataque a un espazo único para a nosa bisbarra". "Só intereses espúrios poden explicar a teimosía coa que se quere agredir ou patrimonio natural de todos nós", indicaron.

O PSOE, pola súa banda, decidirá a súa postura a principios da próxima semana. Segundo fontes do partido, "a nivel legal está ben atado", aínda que "ademais dá legalidade temos que valorar a nosa postura política".

O voto dos socialistas podería ser decisivo se se producise a ausencia dun só concelleiro do grupo de goberno, xa que Juan Fernández non pode votar debido ao seu implicación coa iniciativa -da que xa informou este diario-. No caso de que o PSOE votase en contra e asistisen os 24 concelleiros -sen Fernández-, o alcalde, co voto de calidade, rompería o empate.

Enlace com a notícia Original no Diario de Ferrol


___________________

La Voz de Galicia
Sábado, 14 de Abril de 2007

A coalición decide urbanizar Menáncaro tras alegar silencio do Goberno galego

A coalición de goberno municipal amparouse onte no «silencio administrativo» da Xunta para aprobar, en Comisión de Urbanismo, a urbanización da zona de Menáncaro, en Serantes, onde se prevé a construción duns 70 chalés e un hotel a cargo dunha promotora privada, Bros Noroeste. A aprobación inicial haberá aínda de ser ratificada no pleno do Concello, de onde haberá de ausentarse o primeiro tenente de alcalde, Juan Fernández (líder de IF), pois ten intereses nesa zona.

Enlace com a notícia original e completa em La Voz de Galicia


____________________

Diario de Ferrol
15 de Abril de 2007

A SGHN rexeita que se usen escusas para aprobar o plan de Menáncaro
A aprobación, por parte da comisión de Urbanismo, do plan de sectorización de Menáncaro provocou diversas críticas, entre elas das principais entidades ecologistas da comarca. A Sociedade Galega de Historia Natural rexeita que se utilice neste caso a figura de silencio administrativo.

REDACCIÓN > FERROL

Como subliña esta entidade ecologista, o argumento esgrimido polo grupo de goberno para ditaminar favorablemente en comisión de Urbanismo o plan de sectorización de Menáncaro non é válido nesta ocasión, malia que o informe desfavorable da Dirección Xeral de Urbanismo enviouse fóra de prazo. Neste sentido, a SGHN refírese á Lei do Só de Galicia, que establece que "non aplicarase a silencio administrativo estimatorio cando vos plans ou instrumentos contivesen determinacións contrarias á lei, ós plans de superior xeraquía ou as directrices de ordenación do territorio de Galicia".

Así, a Sociedade Galega de Historia Natural destaca que na contestación da Dirección Xeral de Urbanismo ao Concello indicaba expresamente que o Plan de Menáncaro non se axusta ao PXOM, que incumple a Lei do Só e que non respecta as áreas de protección do contorno do río Sardina e das masas de caducifolias.

"Aínda tendo en conta ou incumprimento dous prazos de contestación, ninguén dubida do informe, non que xa se dixo que se observan claros incumprimentos dá lei, ou que nos leva a preguntarnos con que argumentos pretende aprobar este plan sectorial un goberno que ten a obriga de velar pola conservación do seu patrimonio natural e que, non seu día, propuxo este espazo para formar parte do Catálogo de Árbores e Formacións Senlleiras de Galicia", indican desde a agrupación ecologista.

Para a SGHN, se o pleno da corporación dese o visto bo ao plan, estaríase incumpliendo a Lei do Só, o que, engade, "daría lugar á consecuente sanción por parte dá administración, con cargo ás arcas públicas".

Precisamente con respecto á aprobación plenaria desta achaiadura, fontes consultadas afirmaron que o grupo municipal socialista votará en contra, o que sumado a BNG e EU-IU, daría un total de 12 votos. Na mesma situación atoparíase a coalición de goberno, PP e IF, xa que, polo menos en principio, Juan Fernández, como titular de parte dos terreos, non podería pronunciarse. Por iso, sería imprescindible a presenza dos 12 edís, e aínda así sería necesario o voto de calidade do alcalde.

Enlace com a notícia original no Diario de Ferrol
____________

Nenhum comentário: